Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Vật lý 12 THPT năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến quý Thầy Cô và các em tài liệu tham khảo Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Vật lý 12 THPT năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội có đáp án theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT, nhằm giúp các em học sinh lớp 12 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI       

KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 THPT NĂM 2019

 Bài kiểm tra:  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Môn kiểm tra thành phần: Vật Lý

 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC                                                                                Mã đề 001

Họ và tên thi sinh………………………………………..SBD……………

Câu 1. Một chất điểm dao động với phương trình \(x = 4\cos 4\pi t\) (cm). Biên độ dao động của chất điểm là 

  1. 4cm                        B.4πcm                               

C.2cm                     D.8cm

Câu 3. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

A.Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau mang năng lượng khác nhau.

B.Ánh sáng được tạo thành từ các hạt, gọi là phôtôn.

C.Không có phô tôn ở trạng thái đứng yên.

D.Phôtôn bay với tốc độ c=3.108 m/s dọc theo các tia sáng.

Câu 4. Sóng vô tuyến có khả năng xuyên qua tầng điện li là

A.sóng dài                            B.sóng ngắn                       C.sóng trung                      D.sóng cực ngắn

Câu 8. Quang phổ liên tục không được phát ra bởi

A.chất rắn bị nung nóng.                                                 B.chất khí ở áp suất thấp bị nung nóng.

C.chất khi ở áp suất cao bị nung nóng.                          D.chất lỏng bị nung nóng.

Câu 10. Quang điện ( ngoài) là hiện tượng eelectron bật ra khỏi

A.kim loại khi ion dương đập vào.                                 B.kim loại bị nung nóng.

C.nguyên tử khi va chạm với nguyên tử khác.               D.kim loại khi bị chiếu sáng.

Câu 11. Hiện tượng cầu vồng chủ yếu được giải thích dựa vào

A.hiện tượng tán sắc ánh sáng.                                       B.hiện tượng giao thoa ánh sáng.

B.hiện trượng quang điện.                                               D.hiện tượng quang phát quang.

Câu 13. Ở nước ta, mạng điện dân dụng xoay chiều một pha có tần số là

A.100Hz                B.50Hz                      C.60Hz                              D.120Hz

Câu 14. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là

A.làm iôn hóa không khí.                           B.làm phát quang một số chất.

C.tác dụng sinh học.                              D.tác dụng nhiệt.

Câu 15. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thế là ánh sáng

A.màu đỏ.                             B.màu vàng.                      C.màu cam.                       D.màu lam.

Câu 16. Mắc điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L vào điện áp xoay chiều . Biết , cường độ dòng điện tức thời trong mạch

A.trễ pha so với điện áp u                                           B. trễ pha so với điện áp u

C. sớm pha so với điện áp u                                       D. sớm pha so với điện áp u

Câu 17. Các bức xạ có tần số giảm dần theo thứ tự:

A.Tia X, tia tử ngoại, ánh sang nhìn thấy, tia hồng ngoại.

B.Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia X.

C.Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy.

D.Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại,tia X.

Câu 18. Biết công thoát êlectron của các kim loại bạc, canxi, kali và đồng lần lượt là 4,78eV; 2,89eV; 2,26eV và 4,14eV. Lấy h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s, 1eV=1,6.10-19 J. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,33µm vào bề mặt các kim loại trên, hiện tượng quang điện xảy ra ở

A.canxi và bạc                      B.bạc và đồng.                  

C.ka li và đồng.                 D.kali và canxi.

Câu 19. Năng lượng của phôton một ánh sáng đơn sắc là 2,0eV. Cho h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s, 1eV=1,6.10-19 J. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc có giá trị xấp xỉ bằng

A.0,60µm                   B. 0,46µm                     C. 0,57µm                         D. 0,62µm.

Câu 22. Cho ngưỡng nghe của âm là 0,1nW/m2. Tại một điểm có mức cường độ âm là 90 dB thì cường độ âm bằng

  1. .0,1mW/m2                        B. 0,1GW/m2                          
  2. C. 0,1nW/m2                                          D. 0,1W/m2

Câu 23. Đài phát hanh VOV Hà Nội được phát trên tần số 91Mhz, Sóng điện từ này thuộc loại

A.sóng ngắn.                        B.sóng dài.                        C.sóng trung.                     D.sóng cực ngắn.

Câu 24. Từ thông qua một khung dây dẫn tăng đều từ 0,01 Wb đến 0,04 Wb trong thời gian 0,6s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn bằng

A.0,05V                    B.0,06V                             C.20V                                D.15V

Câu 25. Một con lắc đơn có chiều dài l=0,8m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2, với biên độ góc =9o. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ gần nhất với giá trị

A.0,47m/s                             B.1,1 m/s                   C.31,5 m/s                         D.0,75 m/s

Câu 26. Một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường trong suốt có chiết suất . Biết góc khúc xạ bằng 30o, góc tới có giá trị bằng

A.45o                      B.60o                             C.30o                                 D.90o

Câu 27. Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha quay với tốc độ 750 vòng/phút, cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz. Số cặp cực của Rôto là

A.16                     B.4                           C.2                                     D.8

Câu 28. Mắc điện trở R=14W vào nguồn điện có suất điện động E=6V, điện trở trong r=1W tạo thành mạch kín. Cường độ dòng điện trong mạch là

A.0,40 A                               B.0,42A                             C.0,46 A                            D.2,50A

Câu 31.  Cho mạch điện như hình vẽ: điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được, vô kế V1 và V2 lí tưởng. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Nếu điện dung của tụ điện giảm xuống từ giá trị thì

A.số chỉ của hai vôn kế đều tăng.                      B.số chỉ V1 giảm, số chỉ V2 tăng

C.số chỉ hai vôn kế đều giảm.                            D.số chỉ V1 tăng, số chỉ V2 giảm

Câu 32. Cho bán kính Bo ro=5,3.10-11 m, hằng số Cu-lông k=9.109Nm2/C2, điện tích nguyên tố e=1,6.10-19C và khối lượng êlectron m=9,1.10-31 kg. Trong nguyên tử hiđrô, nếu coi chuyển động tròn đều quanh hạt nhân ở quỹ đạo L, tốc độ góc của êlectron là

A.0,5.106rad/s                       B.2,4.106 rad/s                   C.4,6.106 rad/s                   D.1,5.106 rad/s

Câu 33. Hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng với phương trình là  ( với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng là 40cm/s. M là điểm ở mặt thoáng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại cùng pha với nguồn. Khoảng cách MA bằng

A. cm                       B.2cm                         C.4cm                                D.5cm

Câu 34. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là =0,15s thì thế năng đàn hồi của lò xo dao động theo phương ngang lại bằng nửa thế năng đàn hồi cực đại của nó. Chu kì dao động của con lắc này là

A.0,60s                         B.0,90s                       C.0,15s                              D.0,30s

Câu 35. Một máy biến áp lí tưởng cung cấp công suất 4kW có điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là 220V. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với đường dây tải điện có điện trở bằng 2W. Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện là

A.201,8V                    B.183,7V                    C.18,2V.                            D.36,3V

Câu 36. Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 2m một đầu gắn với điểm cố định, đầu kia dao động với tần số 100Hz theo phương vuông góc với dây. Khi đó, trên dây có sóng dừng với 5 bụng ( hai đầu dây coi là hai nút). Tốc độ truyền sóng trên dây 

A.40m/s                                B.80m/s                             C.65m/s.                            D.50m/s

Câu 37. Sóng cơ lan truyền trên dây, qua hai điểm M và N cách nhau 100cm. Dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N là  ( k=0,1,2,..). Giữa M và N chỉ có 4 điểm mà dao động lệch pha  so với dao động tại M. Biết tần số sóng bằng 20Hz. Tốc độ sóng bằng 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây gần nhất với giá trị

A.925cm/s                            B.1090cm/s                        C.800cm/s                         D.900cm/s

Câu 38.   Trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang có hai lò xo có độ cứng k và chiều dài tự nhiên 25cm. Gắn một đầu lò xo vào giá đỡ I cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ A, B có khối lượng lần lượt là m và 4m ( hình vẽ). Ban đầu A và B được giữ đứng yên sao cho lò xo gắn với A dãn 5cm, lò xo gắn với B nén 5cm. Đồng thời buông tay để các vật dao động, khi đó khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B gần nhất với giá trị

A.40cm               B.50cm.                             C.45cm                              D.55cm

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Thi trắc nghiệm trực tuyến THPT QG 2019 môn Vật lý. 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Vật lý 12 THPT năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội có HD chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi THPT QG sắp tới.