RANDOM

Đề kiểm tra 45 phút giữa HK1 môn Tin học 12 có đáp án năm 2018 - 2019 Trường THPT Cẩm Bình

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh bộ đề kiểm tra 45 phút HK1 môn Tin học lớp 12 của trường THPT Cẩm Bình năm học 2018 - 2019, với cấu trúc gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết đi kèm sẽ giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài đồng thời các em có thể tự so sánh, đối chiếu kết quả từ đó đánh giá được năng lực bản thân để có kế hoạch ôn tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT GIỮA HK1

MÔN TIN HỌC 12

NĂM 2018 - 2019

 

I. Trắc nghiệm.(4 điểm)

Câu 1. Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định tên trường, ta ghi tên trường tại cột:

A. File Name ;                                                                 

B. Name Field ;                       

C. Field Name;                                                                

D. Name ;

Câu 2. Các đối tượng cơ bản trong Access là:

A. Bảng, mẫu hỏi, macro;       

B. Mô đun, Macro, bảng, báo cáo;

C. Bảng, biểu mẫu, mô đun;   

D. Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, bỏo cỏo;

Câu 3. Biểu tượng này  dùng để:

A. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn;

B. Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu;

C. Sắp xếp dữ liệu;

D. Lọc/Hủy lọc;

Câu 4. Để xóa bản ghi trong Table ta chọn:

A. View - Delete Record;       

B. File - Delete Record;          

C. Edit - Delete Record;         

D. Insert - Delete Record;

Câu 5. Trong Access nút lệnh này  có ý nghĩa gì?

A. Đặt mật khẩu cho tệp dữ liệu;                                   

B. Mở tệp CSDL;

C. Khởi động Access;                                                     

D. Xác định khóa chính;

Câu 6. Trong Access, muốn tạo cấu trúc bảng theo cách tự thiết kế, ta nháy đúp chuột vào:

A. Create table by Design view;                                     

B. Create table in Design view;

C. Create table with Design view;                                 

D. Create table for Design view;

Câu 7. Trong Access để sắp xếp một trường trong bảng theo thứ tự từ A-Z ta thực hiện đánh dấu trường, chọn:

A. Sort Descending ;                                                       

B. Sort Ascending ;

C. Sort - Sort Ascending ;      

D. Records - Sort - Sort Descending ;

Câu 8. Để thêm bản ghi (Record) mới ta chọn lệnh nào sau đây:

A. View - New Record;          

B. Insert - New Record;          

C. Insert - Del Record;           

D. New Record;

II. Tự luận

Câu 9. (3 điểm)

Trong Access, dữ liệu được thể hiện dưới dạng gì? Mụ tả cỏc đặc trưng cơ bản của Bảng như Trường (cột), Bản ghi (dòng), Khoá chính?

Câu 10. (3 điểm)

Trình bày các thao tác để tạo một CSDL mới trong Access?

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT GIỮA HK1 MÔN TIN HỌC 12 NĂM 2018 - 2019

I. Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

C

D

B

C

D

B

B

B

 

 ---( Để xem đáp án chi tiết phần tự luận của đề kiểm tra giữa HK1 môn Tin 12 vui lòng xem online hoăc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là phần trích dẫn nội dung đề kiểm tra 45 phút môn Tin 12 năm 2018 - 2019 của trường THPT Cẩm Bình để xem nội dung chi tiết vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy!

Ngoài ra các em học sinh có thể thử sức mình với hình thức thi trắc nghiệm online tại đây:

Chúc các em học tốt, đạt điểm số thật cao!

 

YOMEDIA