RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017 - Đề số 4

Tải về

Dưới đây là nội dung chi tiết của Đề kiểm tra 45 phút môn Tin học 12 học kì 1 có đáp án được Hoc247 sưu tầm và biên tập. Đề thi gồm 8 câu trắc nghiệm3 câu tự luận với thời lượng làm bài 45 phút. Hi vọng với đề kiểm tra này sẽ cung cấp cho các em nhiều kiến thức bổ ích và giúp các em tự tin bước vào kì kiểm tra sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 12

ĐỀ SỐ 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Gồm: 8 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)

 

 

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

(Chú ý: Ký hiệu nháy chuột; : nháy đúp chuột)

Câu 1. Để tạo một CSDL mới ta thực hiện.

A. → File → New → Blank Database           

B. → Edit →New → Blank Database

C. → File → New → Database Blank

D. → Blank Database → File → New

Câu 2. Để tạo bảng ta thực hiện.

A. → Table  ⇒ Create Table in Design View

B. → ⇒ Create Table in Design View

C. → Table  → Create Table in Design View

D. → File  → Table  ⇒ Create Table in Design View

Câu 3. Để Tạo một biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ ta thực hiện.

A. → Forms ⇒ File → Create Forms by using Wizard

B. → Forms ⇒ Create Forms by using Wizard

C. → Forms → Create Forms by using Wizard

D. → Create Forms by using Wizard

Câu 4. Để tạo mẫu hỏi bằng thuật sĩ ta thực hiện.

A. → Queries → Create query by using Wizard

B. → Queries ⇒ Create query by using Wizard

C. →Table → Queries ⇒ Create query by using Wizard

D. → Queries → Create query in Design View

Câu 5.  Để dùng thuật sĩ kết xuất một báo cáo ta thực hiện.

A. → Reports ⇒ Create report by using Wizard

B. → Reports → Create report by using Wizard

C. → Reports ⇒ Create report in Design view

D. →Table → Reports ⇒ Create report by using Wizard

Câu 6. Để xoá một trường ta thực hiện.

A. → Edit → Delete                             B. → File → Delete

C. → Insert → Delete                         D. → View→ Delete

Câu 7. Để xoá một bản ghi ta thực hiện như thế nào.

A. → Edit → Delete record                B. → File → Delete

C. → Insert → Delete                        D. → View→ Delete

Câu 8. Khi tạo bảng ta cần làm gì trước

A. Khai báo kiểu dữ liệu, Đặt tên trường, Chỉ định khoá chính.

B.  Đặt tên trường, Chỉ định khoá chính, Khai báo kiểu dữ liệu

C. Đặt tên trường, Khai báo kiểu dữ liệu, Chỉ định khoá chính.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Liệt kê các công việc tạo cấu trúc bảng?

Câu 10. (2,5 điểm)

Các thao tác trực tiếp với Bảng như sắp xếp, lọc và tìm kiếm cho kết quả như thế nào?

Câu 11. (2,5 điểm)

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa chức năng lọc của Bảng với điều kiện chọn trong mẫu hỏi? 

----------HẾT------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Trắc nghiệm khách quan

 

1

A

05

2

A

05

3

B

05

4

B

05

5

A

05

6

B

05

7

A

05

8

C

05

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 12 học kì 1 có đáp án. Để xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: 

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

 

YOMEDIA