RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017 - Đề số 3

Tải về

Hoc247 xin trân trọng gửi đến quý thầy cô và các em học sinh lớp 12 Đề kiểm tra 45 phút môn Tin học 12 học kì 1. Cấu trúc đề thi gồm 32 câu trắc nghiệm với thời lượng làm bài là 45 phút. Đề thi có đáp án đi kèm tiện cho các em đối chiếu với kết quả làm bài thử của mình. Mời các em cùng tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 12

ĐỀ SỐ 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Gồm: 32 câu trắc nghiệm)

Câu 1. Điu khng định nào dưới đây là đúng:

A. Hệ QTCSDL là một phần của của ngôn ngữ CSDL                                   

B. H  QTCSDL nào cũng có mt ngôn ng CSDL riêng

C. Hệ QTCSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành       

D. Dữ liệu và hệ QTCSDL thực chất là một

 Câu 2. Trong chế độ thiết kế, mt trường thay đổi khi:

A. Tên trường thay đổi                                                                              

B. Kiểu dữ liệu của trường thay đổi                 

C. Tt c các phương án

D. Một trong những thuộc tính của trường thay đổi

Câu 3. D liu ca cơ s d liu được lưu tr :

A. Tất cả đều đúng                       B. Biểu mẫu                       C. Báo cáo                       D. Bng

  Câu 4. Báo cáo được thiết kế dùng để:

A. tạo giao diện để nhập hoặc hiễn thị dữ liệu                                       

B. lưu dữ liệu               

C. sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất thông tin                            

D. định dng, tính toán, tng hp các d liu được chn và in ra

Câu 5. H CDSL có bao nhiêu yêu cu cơ bn:

A. 4                       B. 7                        C. 5                          D. 6

Câu 6. Mc vt lý ca CSDL:

A. cho biết d liu được lưu tr như thế nào                                 

B. cho biết giữa các dữ liệu đó có mối quan hệ như thế nào

C. cho biết dữ liệu nào được lưu trữ trong hệ CSDL                              

D. thể hiện phần CSDL mà người dùng cần khai thác

Câu 7. Hãy đin t thích hp vào ch trng (. . . .) cho câu sau: "Thay đổi . . . . có th dn đến mt d liu";

A. tên bảng                       B. sao chép bảng                       C. tất cả đều đúng                       D. cu trúc bng

Câu 8. Trong mt CSDL qun lý h sơ lí lch hc sinh có mt trường lưu ngày sinh, mt trường lưu tui. quy tùc nào b vi phm khi thiết kế CSDL đó

A. Tính độc lập                                                     B. Tính toàn vẹn           

C. Tính không dư tha                                        D. Tính nhất quán

Câu 9. Access là:

A. H qun tr cơ s d liu                          

B. Cơ sở dữ liệu           

C. Phần mềm ứng dụng

D. Tất cả đều đúng

Câu 10. Để thiết kế mt CSDL cn phi thc hin theo trình t nào?

A. Mức khung nhìn, mức vật lý, mức khái niệm                                      

B. Mức khái niệm, mức vật lý, mức khung nhìn

C. Mc vt lý, mc khái nim, mc khung nhìn                              

D. Mức khung nhìn, mức khái niệm, mức vật lý

Câu 11. Mun thay đổi tên trường ta m bng chế độ

A. Chế độ nhập dữ liệu                                       B. Datasheet View        

C. Design View                                                 D. Câu A, B,C đều được

Câu 12. Kết thc phiên làm vic vi Access:

A. Vào File chn Exit                                         B. Kích chuột phải chọn Close          

C. Vào File chọn Close                                         D. Tất cả đều đúng.

Câu 13. Trong Access, mt cơ s d liu thường là:

A. một sản phẩm phần mềm                              B. mt tp        

C. không có đáp án nào đúng                             D. tập hợp các bản ghi có liên quan với nhau

Câu 14. Trong mt CSDL, các bn ghi ca mt tp d liu có tính cht gì?

A. Kích thước và cu trúc ging nhau        

B. Kích thước giống nhau những có thể cấu trúc khác nhau

C. Có thể khác nhau cả về kích thước lẫn cấu trúc                     

D. Có thể có kích thước khác nhau nhưng cấu trúc giống nhau

Câu  15. Xây dng cơ s d liu có bao nhiêu bước:

           A. 3                       B. 2                       C. 4                       D. 5

Câu 16. To cơ s d liu mi trong Access ta thao tác:

A. Vào File chọn Open chọn Blank Database chọn Create                    

B. Vào File, chọn  New, chọn  Blank Database chọn OK

C. Câu A, D đúng                   

D. Kích chut vào biu tượng New trên thanh công c chn Blank Database chn Create 

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 12 học kì 1 có đáp án. Để xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: 

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

 

YOMEDIA