RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017 - Đề số 1

Tải về

Đề kiểm tra 45 phút môn Tin học lớp 12 học kì 1 có hướng dẫn giải chi tiết đi kèm được Hoc247 sưu tập và biên tập nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo, ôn tập hiệu quả chuẩn bị thật tốt cho đợt kiểm tra 1 tiết sắp tới. Nội dung đề thi gồm 12 câu trắc nghiệm3 câu tự luận với thời gian làm bài 45 phút. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết của đề thi dưới đây.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 12

ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài: 45 phút

(Gồm: 12 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)

I. Trắc nhgiệm (3đ). Học sinh khoanh tròn những câu được chọn cho các câu sau:

Câu 1. Xét công tác quản lí hồ sơ học bạ. Trong số các việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?

A. Thêm hai hồ sơ;

B. Xóa một hồ sơ;         

C. In một hồ sơ;

D. Sửa tên trong một hồ sơ.    

Câu 2. Việc xác định cấu trúc của hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?

A. Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính;

B. Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính;

C. Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ;

D. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin.

Câu 3. Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong bộ nhớ:

A. Đĩa CD;

B. ROM;

C. RAM;  

D. Bộ nhớ ngoài.

Câu 4. Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

A. Tìm học sinh có điểm môn Toán cao nhất khối;

B. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến;

C. Tính điểm trung bình học kỳ của học sinh trong trường;

D. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

Câu 5.  Hệ quản trị CSDL là:

A. Phần mềm hệ thống;

B. Phần cứng để lưu trữ CSDL;

C. Phần mềm cung cấp công cấp công cụ để tạo lập, lưu trữ và khai thác CSDL;

D. Khái niệm chỉ CSDL và hệ CSDL.

Câu 6.  Nếu so sánh với một trong những ngôn ngữ lập trình bậc cao như Pascal thì ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu tương đương với thành phần nào sau đây?

A. Các công cụ khai báo dữ liệu;

B. Các chỉ thị đóng mở tập tin;

C. Các chỉ thị nhập dữ liệu;

D. Tất cả các thành phần trên.

Câu 7.  Những công việc như: sắp xếp, tìm kiếm, thống kê và lập báo cáo thuộc công việc nào sau đây khi xử lí thông tin của một tổ chức?

A. Khai thác hồ sơ;

B. Tạo lập hồ sơ;

C. Cập nhật hồ sơ;

D. Tất cả các công việc trên.

Câu 8.  Chỉ ra chức năng không phải là chức năng của hệ quản trị CSDL trong các chức năng sau:

A. Cung cấp công cụ tạo lập CSDL;

B. Cung cấp công cụ cập nhật, tìm kiếm và kết xuất thông tin;

C. Cung cấp công cụ kiểm soát và điều khiển việc truy cập vào CSDL;

D. Lưu trữ toàn bộ dữ liệu trong CSDL.

Câu 9.  Người sử dụng khi tiếp cận với CSDL, cần hiểu CSDL ở mức hiểu biết nào?

A. Khung nhìn;

B. Khái niệm;

C. Vật lí;

D. Cả ba mức hiểu trên.

Câu 10.  Điều kiện tối thiểu để tạo lập và khai thác một CSDL đó là:

A. CSDL và phần cứng;

B. CSDL và hệ quản trị CSDL;

C. Các thiết bị vật lí, CSDL và hệ quản trị CSDL;

D. Hệ quản trị CSDL và các thiết bị vật lí.

Câu 11.  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của người quản trị CSDL?

  1. Bảo trì hệ CSDL;
  2. Nâng cấp hệ CSDL;
  3. Quản lí tài nguyên của CSDL;
  4. Xây dựng các chương trình ứng dụng dựa trên hệ quản trị CSDL.

Câu 12: Việc tiến hành xây dựng một CSDL của một tổ chức thường tiến hành theo trình tự:

A. Thiết kế à khảo sát à kiểm thử;

B. Thiết kế à kiểm thử à khảo sát;

C. Khảo sát à thiết kế à ứng dụng;

D. Khảo sát à thiết kế à kiểm thử.

II. Tự luận (7đ):

Câu 1.  Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL. (2đ)

Câu 2. Hãy trình bày các chức năng của một hệ quản trị CSDL. (3đ)

Câu 3. Khi làm việc với các hệ CSDL, em muốn giữ vai trò gì (người quản trị CSDL, người lập trình ứng dụng hay người dùng)? Vì sao? (2đ)

-------------Hết-------------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu

Đáp án

Điểm

A. Phần trắc nghiệm

3.0đ

1

C

0.25đ

2

A

0.25đ

3

D

0.25đ

4

B

0.25đ

5

C

0.25đ

6

A

0.25đ

7

A

0.25đ

8

D

0.25đ

9

A

0.25đ

10

C

0.25đ

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 12 học kì 1 có đáp án. Để xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: 

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

 

YOMEDIA