YOMEDIA

Đê kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh 10 - Trường THPT Lê Trung Kiên năm 2019-2020 có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Hoc247 xin giới thiệu Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh 10 năm 2019-2020 bao gồm các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm nằm trong chương trình Sinh học 10 sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả nhất để có kết quả thật tốt trong các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo tại đây.

ADSENSE

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 1 SINH 10

NĂM HỌC: 2019-2020

Thời gian làm bài: 45P

HỌ TÊN………………………LỚP……….CÂU ĐÚNG……….ĐIỂM……

 

Câu

Nội dung

Đ/A

1

Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?

a. Quần  thể                                          c. Quần xã

b. Loài                                                   d. Sinh quyển

B

2

Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là :

a. Prôtêin                                              c. Axít nuclêic

b. Pôlisaccirit                                       d. Nuclêôtit

C

3

Vi khuẩn là dạng  sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?

a. Giới nguyên sinh                             b. Giới thực vật

c. Giới khởi  sinh                                 d. Giới động vật

C

4

Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật?

a.  Tế bào có chứa chất xenlucôzơ

b.   Không tự tổng hợp được chất  hữu cơ

c.  Có các mô phát triển

d.  Có khả năng  cảm ứng trước môi trường

B

5

Nguyên tố nào dưới đây  là nguyên tố  đại lượng?

a. Mangan                                  c. Kẽm

b. Đồng                                     d. Photpho

D

6

Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là:

a. Các bon và hidrô                      b. Hidrô và ôxi

c.Oxi và cacbon                           d. Cacbon, hidro và oxi

D

7

Chức năng chủ yếu của đường glucôzơ là:

a. Tham gia cấu tạo thành tế bào

b. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào

c. Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể

d. Là thành phần của phân tử ADN

B

8

Trong các công thức hoá học chủ yếu sau, công thức nào là của axit a min?

 a. H2N-R-CH-COOH         b. R-CH2-COOH                

c. R-CH2-OH                      d. O R-C-NH2

A

9

Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp lại là của cấu trúc prôtêin:

a.  Bậc 1                                                   c. Bậc 3

b. Bậc 2                                                    d. Bậc 4

B

10

Các thành phần cấu tạo của mỗi Nuclêotit là:

a. Đường, axit và Prôtêin     b.Đường,bazơnitơ và axit

c. Axit,Prôtêin và lipit         d. Lipit, đường và Prôtêin

B

{-- Nội dung đề và đáp án từ câu 11-20 của Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học lớp 10 năm 2019 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

21

Phát biểu nào dưới đây đúng  khi nói về lục lạp?

a. Có chứa nhiều trong các tế bào động vật

b. Có thể không có trong tế bào của cây xanh

c. Là loại bào quan nhỏ bé nhất

d. Có chứa  sắc tố diệp lục tạo màu xanh ở lá cây

D

22

Một loại bào quan nằm ở gần  nhân, chỉ có ở tế  bào động vật và tế bào thực vật bậc thấp là :

a. Lục lạp       c. Không bào

b. Ti thể          d. Trung thể

D

23

Hoạt động nào sau đây là chức năng  của nhân tế bào?

a. Chứa đựng thông tin di truyền

b. Cung cấp năng lượng cho các hoạt  động của tế bào

c. Vận chuyển các chất bài tiết cho tế bào

d. Duy trì sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường

A

24

Cấu trúc dưới đây không có trong  nhân của tế bào là :

a. Chất dịch nhân                 b. Nhân con

c.  Bộ máy Gôngi                  d. Chất nhiễm sắc

C

25

Thành phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn

a. Xenlulôzơ                          c. Peptiđôglican

b. Kitin                                   d. Silic

C

26

Đặc điểm nào sau đây không phải của tế bào nhân sơ ?

a. Có kích thước nhỏ

b. Không có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất

c. Không có chứa phân tử ADN

d. Nhân chưa có màng  bọc

D

27

Chức năng của ARN thông tin là :

a. Qui định cấu trúc của phân tử prôtêin

b. Tổng hợp  phân tử ADN

c. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến rioôxôm

d. Quy định  cấu trúc đặc thù  của ADN

C

28

Số loại ARN trong tế bào là :

a. 2 loại                                          c. 4 loại

b. 3 loại                                          d. 5 loại

B

29

Chức năng của ADN là :

a. Cung cấp năng lượng  cho hoạt động tế bào

b. Bảo quản và truyền đạt thông tin  di  truyền

c. Trực tiếp tổng hợp Prôtêin

d. Là thành phần cấu tạo của màng  tế bào

B

30

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang  dẹt thông với  nhau được gọi là :

a. Lưới nội chất                     b. Chất nhiễm sắc

c. Khung tế bào                     d. Màng sinh chất

A

{-- Nội dung đề và đáp án từ câu 31-40 của Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học lớp 10 năm 2019 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Lê Trung Kiên năm 2019-2020 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục: 

​Chúc các em học tập tốt !

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON