YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh 10 - Trường THPT Ngô Gia Tự năm 2019-2020 có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh 10 - Trường THPT Ngô Gia Tự năm 2019-2020 có đáp án do Hoc247 tổng hợp và biên soạn bao gồm các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bao quát các kiến thức như: giới sinh vật, cấu trúc tế bào, chuyển hóa vật chất và năng lượng,... Mời các em cùng tham khảo tại đây.

ADSENSE

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2020-2021

Môn: Sinh học   Lớp: 10

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian chép đề)

 

 

Họ và tên:............................................

Lớp: 10..........

          Chọn đáp án đúng nhất.

1. Đường kính của 1 chu kỳ xoắn của ADN bằng:

a. 2 nanômet.           b. 3,4 nanômet.            c. 2 ăngstron.             d. 3,4  ăngstron.

2. Bào quan có chức năng cung cấp  năng lượng cho hoạt động tế bào là

a. Không bào           b. Trung thể                 c. Nhân con              d.  Ti thể                          

3. Trong giới Động vật, ngành động vật có mức độ tiến hoá cao nhất là:

a. Giun dẹp.               b. Thân mềm.              c. Chân khớp.          d. Có xương sống.

4. Nước có đặc tính nào sau đây?

a. Tính phân cực.                                                    b. Có khả năng dẫn nhiệt và toả nhiệt.

c. Có nhiệt bay hơi cao.                                         d. Cả 3 đặc tính trên.

5. Nguyên tố đại lượng là nguyên tố có tỉ lệ bao nhiêu trong khối lượng chất sống của cơ thể?

a. Lớn hơn 0,001%.        b. Lớn hơn 0,01%.     

c. Nhỏ hơn 0,01%.          d. Nhỏ hơn 0,001%.                                              

6. Điểm giống nhau giữa prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là:

a. Chuỗi pôlipeptit ở dạng mạch thẳng.               b. Chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn tạo thành khối cầu.

c. Chỉ có cấu trúc 1 chuỗi pôlipeptit.                    d. Chuỗi pôlipeptitxoắn lò so hay gấp lại.

7. Đặc điểm nào sau đây không phải của tế bào nhân sơ?

a. Có kích thước nhỏ                             b. Có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất

d. Nhân chưa có màng bọc                    c. Không có chứa phân tử ADN

8. Trong lục lạp, ngoài diệp lục tố và Enzim quang hợp, còn có chứa 

a. ADN và ribôxôm                                              b. ARN và nhiễm sắc thể

c. Không  bào                                                      d. Photpholipit

9. Giữa các nuclêôtit trên 2 mạch của phân tử AND có:

a. G liên kết với X bằng 2 liên kết hiđrô.                   c. Các liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung.

b. A liên kết với T bằng 3 liên kết hiđrô.                   d. Cả a, b, c đều đúng.       

10.  Trong phân tử ADN, liên kết hiđrô có tác dụng:

a. Liên kết giữa các nuclêôtit trên mỗi mạch.

b. Nối giữa đường và axit giửa các nuclêôtit kế tiếp.

c. Giữ cho các nuclêôtit trong cùng 1 mạch không bị đứt ra.

d. Liên kết 2 mạch pôlinuclêôtit lại với nhau.

11. Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là:

a. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân.                               c. Có cấu trúc một mạch.

b. Có liên kết hiđrô giữa các đơn phân.                          d. Có liên kết hiđrô giữa 2 mạch.

12. Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là:

a. Có cấu tạo từ các đơn phân ribônuclêôtit.              c. Đều có cấu trúc một mạch.

b. Đều có vai trò trong tổng hợp prôtêin.                     d. Gồm 2 mạch xoắn lại.

13. Chức năng của tARN là:

a. Vận chuyển các nguyên liệu để tổng hợp các bào quan.

b. Vận chuyển các chất bài tiết của tế bào.

c. Vận chuyển Axit amin đến ribôxôm.

d. Cung cấp năng lượng cho tế bào.

14. Nguyên tố nào dưới đây là nguyên tố đại lượng?

a. Mangan                  b. Đồng                              c. Kẽm.                        d. Photpho

15. Cấu trúc dưới đây không có trong nhân của tế bào là :

a. Chất dịch nhân                   b. Nhân con           

c. Bộ máy Gôngi                    d. Chất nhiễm sắc                   

16. Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ là:

a. Tế bào chất có đầy đủ các bào quan.                             b. Chưa có màng nhân.

c. Không có màng sinh chất, chỉ có thành tế bào.              d. Cả a, b, c đều đúng.

17. Thành phần hoá học cấu tạo thành tế bào vi khuẩn là:

a. Xenlulôzơ.               b. Peptiđôglican.                  c. Kitin.                  d. Silic.

18. Trong dịch nhân của tế bào nhân thực có chứa:

a. Ti thể và tế bào chất.                                                   b. Chất nhiễm sắc và nhân con.

c. Tế bào chất và chất nhiễm sắc.                                   d. Nhân con và mạng lưới nội chất.

19. Điêu nào sau đây Sai khi nói về nhân con là:

a. Cấu trúc nằm trong dịch nhân của tế bào.                  b. Chỉ có ở tế bào nhân thực.

c. Có rất nhiều trong mỗi tế bào.                                    d. Có chứa nhiều phân tử ARN.

20. Trong tế bào vi khuẩn, ribôxôm thực hiện chức năng nào sau đây?

a. Hấp thụ các chất dinh dưỡng cho tế bào.

b. Giúp trao đổi chất giữa các tế bào với môi trường sống.

c. Tổng hợp prôtêin cho tế bào.

d. Cả 3 chức năng trên.

{-- Từ câu 20-30 và đáp án của Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học lớp 10 năm 2019 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Nghĩa Minh năm 2019-2020 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục: 

​Chúc các em học tập tốt !

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON