YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Yên Dũng 3 có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Nhằm giúp các em củng cố tốt nhất các kiến thức Sinh học 10 đã học Hoc247 xin giới thiệu Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Yên Dũng 3 có đáp án bao gồm các câu hỏi dưới dạng tự luận nằm trong các kiến thức như: giới sinh vật, cấu trúc tế bào, chuyển hóa vật chất và năng lượng,... Mời các em cùng tham khảo tại đây.

ADSENSE

TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (2019 – 2020)

MÔN: SINH HỌC 10

(Thời gian làm bài: 45 phút)

Câu 1 (1 điểm): Nêu các cấp cơ bản của tổ chức sống.

Câu 2 (1 điểm): Trình bày đặc điểm cấu tạo của giới nguyên sinh.

Câu 3 (1 điểm): Gọi tên đơn phân của phân tử ADN. Có bao nhiêu loại đơn phân trong ADN?

Câu 4 (1 điểm): Nêu 2 chức năng của cacbonhidrat.

Câu 5 (1 điểm): Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng: Mo, N, Mn, Mg, S, Cu, Na, I

Câu 6 (1 điểm): Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà, thịt lợn đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Hãy giải thích sự khác nhau đó.

Câu 7 (1 điểm): Cho biết trình tự một đoạn mạch của ADN như sau: 3’…ATGX….5’. Hãy xác định trình tự của mạch còn lại.

Câu 8 (1 điểm): Trình bày cấu trúc và chức năng màng sinh chất của tế bào vi khuẩn.

Câu 9 (1 điểm): Nếu loại bỏ thành tế bào của các loài vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào trần này vào dung dịch có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan có trong tế bào thì tất cả các tế bào trần đều có dạng hình cầu. Thí nghiệm này cho phép ta rút ra kết luận gì về vai trò của thành tế bào và giải thích vì sao tế bào trần lại có dạng hình cầu.

Câu 10 (1 điểm): Nêu 2 điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật dẫn đến sự khác nhau về đặc điểm dinh dưỡng và khả năng chuyển động của 2 loại tế bào trên.

---- HẾT------

 

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2019-2020

Câu 1: Tế bào " Cơ thể " Quần thể - Loài " Quần xã " Hệ sinh thái - Sinh quyển. (Mỗi ý - 0,2 đ)

Câu 2:

  • Sinh vật nhân thực  (0.5 đ)
  • Cơ thể đơn bào hoặc đa bào  (0.5 đ)

Câu 3: Nuclêôtit  (0.5 đ) . 4 loại đơn phân: A, T, G, X  (0.5 đ)

Câu 4:

  • Là nguồn năng lượng dự trữ cho tế bào và cho cơ thể: tinh bột, glicogen  (0.5 đ)
  • Là thành phần cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể : xenlulo, kitin  (0.5 đ)

Câu 5: Những nguyên tố đa lượng: N, Mg, S, Na. (Mỗi nguyên tố - 0,25 đ)

Câu 6: Các protein khác nhau bởi số lượng (0,25 đ), thành phần (0,25 đ), vị trí sắp xếp của các axit min (0,25 đ) và cấu trúc không gian. (0,25 đ)

Câu 7: Trình tự của mạch còn lại:  5’…TAXG…3’. (Chiều của mạch – 0.5 đ, trình tự các nu đúng – 0.5 đ)

Câu 8:

  • Cấu trúc màng sinh chất của tế bào vi khuẩn: Được cấu tạo từ photpholipit và prôtêin (0.5 đ)
  • Chức năng màng sinh chất của tế bào vi khuẩn: Vận chuyển, trao đổi các chất qua màng (0.5 đ)

Câu 9:

  • Vai trò của thành tế bào: qui định hình dạng của tế bào vi khuẩn (0.5 đ)
  • Tế bào trần lại có dạng hình cầu  để diện tích tiếp xúc giữa cơ thể (tế bào vi khuẩn) và môi trường lớn nhất, thuận lợi cho việc trao đổi chất (0.5 đ)

Câu 10:

  • Tế bào động vật: Không có lục lạp, không có thành tế bào (0.5 đ)
  • Tế bào thực vật: Có lục lạp, có thành tế bào   (0.5 đ)

Trên đây là nội dung Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Yên Dũng 3. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục: 

​Chúc các em học tập tốt !

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON