AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2018 Trường THPT Bến Tre có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2018 Trường THPT Bến Tre có đáp án. Hy vọng đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi và có quá trình ôn tập thật hiệu quả để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC                                            KIỂM TRA 1 TIẾT KỲ I LỚP 12

TRƯỜNG THPT BẾN TRE                                               NĂM HỌC: 2018-2019                      

            Đề gồm 3 trang                                              Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

Họ và tên:................................................................ Lớp:....................................

 

Câu 1. Pháp luật được hình thành trên cơ sở các quan hệ nào?

A. Chính trị.                         B. Kinh tế.                         C. Đạo đức.                     D. Xã hội.

Câu 2. Pháp luật XHCN mang bản chất của ai?

A. Giai cấp công nhân.                                                  B. Giai cấp tiến bộ.
C. Nhân dân lao động.                                                   D. Giai cấp cầm quyền.

Câu 3. Phóng nhanh, vượt ẩu khi đi xe máy là vi phạm

A. Hình sự.                          B. Dân sự.                          C. Kỉ luật.                        D. Hành chính.

Câu 4. Pháp luật là phương tiện để nhà nước làm gì?

A. Bảo vệ các công nhân.                                              B. Bảo vệ các giai cấp.
C. Quản lí công dân.                                                      D. Quản lí xã hội.

Câu 5. Hành vi "cướp giật tài sản của người khác" gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gì?

A. Hành chính.                    B. Dân sự.                          C. Hình sự.                       D. Kỉ luật.

Câu 6. Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi

A. thu nhập, tuổi tác, địa vị.                                         B. dân tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo.
C. dân tộc, độ tuổi, giới tính.                                        D. dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo.

Câu 7. Nam giới từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Tuân thủ pháp luật.                                                   B. Áp dụng pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.                                                   D. Sử dụng pháp luật.

Câu 8. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí

A. như nhau.                                                                    B. bằng nhau.
C. ngang nhau.                                                                D. có thể khác nhau.

Câu 9. Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người sản xuất là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

A. Bình đẳng về quyền lao động.                                 B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh.      D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Câu 10. Để giao kết hợp đồng lao động, chị Yến cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tích cực, chủ động, tự quyết.                                  B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
C. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.                                 D. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.

Câu 11. Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?

A. 5 bản                             B. 4 bản                                C. 6 bản                              D. 3 bản

Câu 12. Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi công dân đều có quyền lựa chọn

A. việc làm theo sở thích của mình.
B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.
C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.

Câu 13. Pháp luật quy định người đủ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình?

A. Đủ 14 tuổi trở lên.                                                     B. Đủ 16 tuổi trở lên.
C. Đủ 17 tuổi trở lên.                                                     D. Đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 14. Người có hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm pháp lí cao nhất là

A. Dân sự.                        B. Kỉ luật.                              C. Hình sự.                         D. Hành chính.

Câu 15. Pháp luật bắt buộc đối với ai?

A. Mọi cá nhân, tổ chức.                                               B. Mọi công dân.
C. Mọi cơ quan, tổ chức.                                               D. Mọi tổ chức xã hội.

Câu 16. Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong

A. Hiến pháp.                                                                  B. Hiến pháp và luật.
C. Luật, hiến pháp.                                                         D. Luật và chính sách.

Câu 17. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân

A. đều có nghĩa vụ như nhau.
B. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau.
C. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
D. đều có quyền như nhau.

Câu 18. Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

A. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân.
B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
C. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.
D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.

Câu 19. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm 150.000 đồng. Trong trường hợp này cảnh sát giao thông đã

A. áp dụng pháp luật.                                                     B. sử dụng pháp luật.
C. thi hành pháp luật.                                                    D. tuân thủ pháp luật.

Câu 20. Người chưa thành niên theo quy định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ

A. 14 tuổi.                           B. 18 tuổi.                          C. 15 tuổi.                                 D. 16 tuổi.

Câu 21. Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm

A. Hành chính.                   B. Hình sự.                         C. Dân sự.                                 D. Kỉ luật.

Câu 22. Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là

A. Tòa án nhân dân            B. Chính phủ.                    C. Nhà nước.                             D. Quốc hội.

Câu 23. Ông Hùng là người có thu nhập cao, hang năm ông Hùng phải chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông Hùng đã

A. thi hành pháp luật.                                                    B. áp dụng pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.                                                     D. tuân thủ pháp luật.

Câu 24. Người lao động tự ý bỏ việc nhiều ngày mà không có lí do chính đáng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gì?

A. Hình sự.                        B. Dân sự.                            C. Hành chính.                          D. Kỉ luật.

Câu 25. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm tới:

A. Quy tắc quản lí nhà nước.                                        B. Quan hệ lao động và công vụ nhà nước.
C. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.                  D. Quy tắc quản lí xã hội.

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2018 Trường THPT Bến Tre có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

YOMEDIA