YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 10 có đáp án chi tiết năm 2017 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 10 năm 2017 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 3 - Phương trình, hệ phương trình 

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG  THPT TRẦN QUỐC TUẤN                         KIỂM TRA LẦN 3 – HỌC KỲ I  

                        TỔ TOÁN                                                         Năm học: 2017 – 2018

                                                                                                    Môn: Đại số - Lớp  10

                                                                                     Thời gian: 45 phút (không kể tg giao đề)

 

Mã đề: 132

Họ, tên thí sinh:……………………………………

 

Lớp: ……………………..SBD: ………………….

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)

 

Câu 1: Biết cách đây bốn năm tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con và sau hai năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mẹ và con hiện nay.

A. 33 tuổi và 10 tuổi       B. 34 tuổi và 10 tuổi        C. 36 tuổi và 10 tuổi       D. 35 tuổi và 10 tuổi

Câu 2: Gọi \(\left( {x;y;z} \right)\) là nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
 - 3x + 2y - z =  - 2\\
5x - 3y + 2z = 10\\
2x - 2y - 3z =  - 9
\end{array} \right.\). Tính giá trị của biểu thức \(M = x + y + z\).

A. -1                                B. 35                                C. 15                                D. 21

Câu 3: Cho phương trình \(\left( {{x^2} + 1} \right)(x - 1)(x + 1) = 0\) . Tìm phương trình tương đương với phương trình đã cho.

A.   \({x^2} + 1 = 0\)                   B.   x-1=0                    C. \((x - 1)(x + 1) = 0\)          D. x+1=0

Câu 4: Tìm m để phương trình \(({m^2} - 1)x + m - 1 = 0\)  có tập nghiệm S=R.

A.    m=-1                     B.     \(m \ne  \pm 1\)                     C.     m=1                       D. \(m =  \pm 1\)

Câu 5: Cho phương trình \(2{x^2} - x = 0\) . Tìm phương trình không phải là phương trình hệ quả của phương trình đã cho.

A.   \({x^2} - 2x + 1 = 0\)           B.   \({\left( {2{x^2} - x} \right)^2} = 0\)            C.    \(4{x^3} - x = 0\)               D. \(2x - \frac{x}{{1 - x}} = 0\)

Câu 6: Tìm m để phương trình \[\frac{{x - m}}{{x - 2}} + \frac{{x - 3}}{x} = 2\] có nghiệm .

A.     \(m \ne 2\)                         B.    \(m \ne  - 1\)                       C.   \(\left\{ \begin{array}{l}
m \ne  - 1\\
m \ne 2
\end{array} \right.\)                    D. \(\left\{ \begin{array}{l}
m \ne 1\\
m \ne  - 2
\end{array} \right.\)

Câu 7: Tìm điều kiện xác định của phương trình \(\frac{{4x}}{{x + 3}} - 7 = \frac{3}{{x + 3}}\).

A. m>-3                    B.     \(x \ne  - 3\)                     C.    m>3                         D. \(x \ne 3\)

Câu 8: Cặp số (x;y) nào sau đây là nghiệm của phương trình \(3x - 2y = 7\).

A.   (-1;-2)                     B. (1;-2)                         C.(2;-1)                          D. (1;2)

Câu 9: Tìm điều kiện xác định của phương trình \(x + \sqrt {5 - x}  = {x^3} + \sqrt {x - 2} \).

A.   \(x \le 5\)                          B.   \(x \ge 2\)                          C.   \(2 < x < 5\)                    D. \(2 \le x \le 5\)

Câu 10: Tìm m để phương trình \({x^2} - 2x + m = 0\)  có nghiệm kép.

A.     m>1                       B.     m=-1                     C.m<1                           D. m=1

---Để xem tiếp vui lòng xem online hoặc tải về---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)