YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 9 Trường THCS Trần Phú có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 9 Trường THCS Trần Phú có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

ANYMIND360

 

Trường THCS Trần Phú........................

Lớp:......................

Họ và tên:...............................................

 

 

KIỂM TRA CHƯƠNG I

Môn: Hình học 9 – Thời gian 45 phút

(Không kể phát đề)

 

Điểm:

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4.0đ) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu mà em cho là đúng:

Câu 1:    Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Hệ thức nào sau đây đúng?

     A.  AH2 = AB . AC        B. AC2 = AH2 – HC2       C. AB2 = BH.CH       D.  AH.BC = AB . AC

Câu 2 :  Cho tam giác ABC vuông tại A , đường  cao AH  với BH = 9cm , HC = 16 cm . Độ dài cạnh góc vuông AB là:

         A. 7cm                           B. 15cm                           C . 25cm                    D . 144cm

Câu3 : tam giác ABC vuông tại A, có AB = 4cm, = 300. Độ dài đường cao AH là:

A. 2cm                                    B. cm                  C. cm                     D. Một đáp số khác.

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết  và BC= 12cm. Độ dài cạnh góc vuông AC là:

            A. 3 cm                       B. 8cm                          C.  11cm                      D. 48cm

Câu 5: Giá trị của biểu thức  sin 250 – cos 650 bằng

A. 2 cos 250                B. 2 sin 650                   C.  0                          D. 1

Câu 6 :   Trong một tam giác vuông. Biết \(\cos \alpha  = \frac{2}{3}\). Tính \(\tan \alpha  = ?\)                        

A.   \(\frac{5}{9}\)                         B.\(\frac{{\sqrt 5 }}{2}\)                          C.    \(\frac{{\sqrt 5 }}{3}\)                          D.\(\frac{1}{2}\) 

Câu 7:  Cho tam giác ABC vuông tại  A , AC = 6 cm ; BC = 12cm thì số đo của \(\widehat {ABC}\)  bằng :

            A . 300                        B. 350                         C . 450                         D . 600

Câu 8: Cho tam giác vuông tại A, hệ thức nào không đúng:

A. sinB = cosC                                           B. sin2B + cos2B = 1

C. cosB = sin(90o – B)                              D. sinC = cos(90o – B)

 

II.PHẦN TỰ LUẬN: (6.0đ)

Bài 1: (1,5đ)  Cho DABC vuông tại A, có AB = 6cm, CA = 8cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc C.

Bài 2: (1,5đ)  Tính chiều cao cây trong hình dưới đây:

( Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Bài 3: (3,0 đ)

 Cho DABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm ; HC = 6,4cm.

  1. Tính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH.
  2. Kẻ HE AB ; HF AC. Chứng minh rằng:  AB.AE = AC.AF.

c) Giả sử cho biết  HB = a; HC = b. Chứng minh:      \(\sqrt {ab}  \le \frac{{a + b}}{2}\)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 9 Trường THCS Trần Phú có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON