ADMICRO

Đề cương ôn tập HK1 môn Tin học 10 năm 2018 - 2019 Trường THPT Trần Khai Nguyên

Tải về

Mời các em học sinh cùng tham khảo đề cương ôn tập HK1 môn Tin học 10 năm học 2018 - 2019 của trường THPT Trần Khai Nguyên được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây, với cấu trúc 40 câu trắc nghiệm có đáp án đi kèm sẽ giúp các em ôn tập, nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

 
 
YOMEDIA

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học 10 năm 2018 – 2019 Trường THPT Trần Khai Nguyên

 

Câu 1. Sơ đồ khối là gì?

A. Sơ đồ về cấu trúc máy tính   

B.  Sơ đồ mô tả thuật toán

C. Sơ đồ thiết kế vi điện tử        

D. Cả ba đều không đúng

Câu 2. Khi dùng máy tính giải bài toán, ta cần quan tâm đến:

A. Input                                     

B. Output

C. Cả A và B đều đúng             

D. Cả A và B đều sai

Câu 3.Thuật toán để giải một bài toán là:

A. Việc chỉ ra tường minh một cách tìm Output của bài toán.

B. Một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ây, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Câu 4. Thuật toán để giải một bài toán có thể được biểu diễn bằng:

A.Cách liệt kê các bước tính toán     

B. Sơ đồ khối

C. Ghi Input và Output             

D. A hoặc B

Câu 5. Trong sơ đồ khối thể hiện thuật toán có dùng mấy ký hiệu?

A. 2           

B. 3           

C. 4           

D.5

Câu 6.Trong sơ đồ khối thể hiện thuật toán không có ký hiệu:

A. Hình ô van                            

B. Hình thoi

C. Hình chữ nhật                       

D. Đường thẳng

Câu 7.Trong sơ đồ khối thể hiện thuật toán, ký hiệu hình thoi thể hiện thao tác:

A. So sánh                                  

B. Tính toán

C. Nhập dữ liệu                         

D. Trình tự thực hiện

Câu 8.Trong thuật toán để giải một bài toán, tính dừng là:

A. Thuật toán phải kết thúc sau nhiều lần thực hiện các thao tác;

B. Thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần thực hiện các thao tác;

C. Thuật toán phải kết thúc sau vô hạn lần thực hiện các thao tác;

D. Thuật toán phải kết thúc sau một số lần thực hiện các thao tác;

Câu 9.Trong thuật toán để giải một bài toán, tính xác định là:

A. Sau khi thực hiện một thao tác thì thuật toán kết thúc

B. Sau khi thực hiện một thao tác thì có đúng một thao tác xác định để thực hiện thao tác thực hiện tiếp theo

C. Sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output cần tìm.

D.  A hoặc B

Câu 10.Nhận xét về dãy thao tác sau:

Bước 1: Nhập x

Bước 2: Nếu x<0 thì x ! -x

Bước 3: Quay lại bước 1

A. Là thuật toán để giải một bài toán

B. Không là thuật toán để giải bài toán do thiếu tính dừng

C. Không là thuật toán để giải bài toán do thiếu tính xác định

D. Không là thuật toán để giải bài toán do thiếu tính đúng đắn.

Câu 11.Thuật toán sau đây để giải bài toán nào:

Bước 1: Nhập x

Bước 2: Nếu x<0 thì x ! -x

Bước 3: Thông báo giá trị x rồi kết thúc

A. Giải phương trình bậc 2

B. Giải phương trình bậc nhất

C. Tính giá trị tuyệt đối của x

D. Kiểm tra tính nguyên tố của x

Câu 12.Nhận xét về dãy thao tác sau:

Bước 1: Nhập a

Bước 2: Nếu a < 0 thì: thông báo “a là số âm” rồi kết thúc.

A. Là thuật toán để giải một bài toán

B. Không là thuật toán để giải bài toán do thiếu tính dừng

C.Không là thuật toán để giải bài toán do thiếu tính xác định

D. Không là thuật toán để giải bài toán do thiếu tính đúng đắn.

Câu 13. Nhận xét về dãy thao tác sau:

Bước 1: Nhập n

Bước 2: Nếu n chia hết cho 2 thì thông báo “n là số chẵn”, ngược lại thì thông báo “n là số lẻ”.  Kết thúc.

A. Là thuật toán để giải một bài toán

B. Không là thuật toán để giải bài toán do thiếu tính dừng

C. Không là thuật toán để giải bài toán do thiếu tính xác định

D. Không là thuật toán để giải bài toán do thiếu tính đúng đắn.

Câu 14. Kiểm tra tính nguyên tố của 2 số 47 và 48:

A. 47 là số nguyên tố, 48 không là số nguyên tố

B. 47 là không số nguyên tố, 48 là số nguyên tố

C. 47 và 48 là số nguyên tố

C. 47 và 48 không là số nguyên tố

Câu 15. Cho dãy số A: 9 3 2 7 4
Trong thuật toán sắp xếp tăng dần bằng tráo đổi, kết thúc lần duyệt thứ nhất ta được:

A. 3 2 7 4 9                                

B. 3 9 2 7 4

C. 3 2 4 7 9                                

D. 2 3 4 7 9

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 16 đến câu 34 của đề cương ôn tập HK1 vui lòng xem tại online hoặc tải về máy)---

 

Câu 35. Theo phân loại phần mềm, chương trình diệt virus Norton Antivirus là

A. phần mềm độc hại.                

B.phần mềm hệ thống.

C. phần mềm tiện ích.                

D. phần mềm công cụ.

Câu 36. virus là

A. phần mềm độc hại.                

B.phần mềm hệ thống.

C. phần mềm tiện ích.                

D. phần mềm công cụ.

Câu 37. phần mềm công cụ là phần mềm:

A. hỗ trợ tổ chức dữ liệu

B. phát hiện lỗi lập trình và sữa lỗi

C. hỗ trợ làm ra các sản phẩm phần mềm khác

D. Cả 3 câu trên

Câu 38. Phần mềm nào không thể thiếu được trên máy tính:

A. Phần mềm công cụ.               

B.Phần mềm hệ thống        

C. Phần mềm ứng dụng.            

D.Phần mềm tiện ích.

Câu 39. Việc chế tạo ra các người máy là ứng dụng của Tin học trong lĩnh vực:

A. Quản lý máy móc                         

B. Trí tuệ nhân tạo

C. Tự động hóa và điều khiển           

D. Truyền thông

Câu 40. Việc học từ xa qua mạng internet là ứng dụng của Tin học trong lĩnh vực:

A. Quản lý máy móc                  

B. Giáo dục

C. Giải trí                                   

D. Truyền thông

Câu 41. Máy tính thực thi công việc tối ưu hơn con người trong tình huống:

A. Phê bình một tác phẩm văn học 

B. Chuẩn đoán bệnh

C. Phân tích tâm lí con người         

D. Thực hiện chuỗi phép tính

Câu 42.Trong tin học, thương mại điện tử là một dịch vụ trong lĩnh vực:

A. Thông tin                                   

B. Buôn bán      

C. Thương mại                                

D. Truyền thông

Câu 43. Ứng dụng tin học để giải bài toán khoa học kỹ thuật vì:

A. Xử lí số liệu thực nghiệm rất nhiều

B. Xử lí số liệu thực nghiệm nhanh chóng

C. Có nhiều phương án lựa chọn

D. Cả ba ý trên.

Câu 44. Lợi ích lớn nhất của xã hội tin học hóa là

A. phát triển thương mại điện tử, xây dựng xã hội tiêu thụ mạnh.

B.xây dựng ý thức bảo vệ thông tin trong cộng đồng.

C. nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống.

D. xây dựng nền công nghiệp giải trí hấp dẫn, rẻ tiền.

Câu 45. Phát biểu nào ĐÚNG?

A. Sự phát triển của Tin học làm cho xã hội có nhận thức mới về cách tổ chức hoạt động

B. Các mặt hoạt động chính của XH trong thời đại tin học hoá sẽ được điều hành với sự hỗ trợ của các mạng máy tính, các hệ thống tin học lớn

C. XH văn hoá có những qui định và điều luật để bảo vệ thông tin và xử lý các tội phá hoại thông tin

D. Cả 3 phát biểu trên đều đúng

 

---(Để xem đáp án của đề cương ôn tập HK1 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung bộ đề cương ôn tâp tiết HK1 môn Tin học 10 Trường THPT Trần Khai Nguyên năm 2018 - 2019 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)