YOMEDIA

Đề cương ôn tập HK1 có đáp án môn Tin học 10 năm 2018 - 2019

Tải về

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu đề cương ôn tập HK1 môn Tin học 10 năm học 2018 - 2019 được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây, với cấu trúc 40 câu trắc nghiệm có đáp án đi kèm sẽ giúp các em ôn tập, nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 1 – TIN HỌC 10 NĂM HỌC 2018-2019

 

Phần I. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây SAI ?

A. Máy tính có thể làm việc 24/24.    

B. Máy tính có tốc độ xử lý thông tin nhanh.

C. Máy tính có độ chính xác cao.      

D. Máy tính Phân biệt được cảm xúc của con người.

Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau

A.  3072 Byte = 2 KB.            

B.  3072 Byte = 3 KB.            

C.  3072 Byte = 5 KB.            

D.  3072 Byte = 4 KB.

Câu 3: Thông tin phi số được biểu diễn dưới dạng

A.  số nguyên.                                                                   

B. số thực.                               

C.  hình ảnh và âm thanh.                                              

D.  logic.

Câu 5: Hiện thời đang ở trong ổ đĩa D. Để tạo một thư mục ta thực hiện

A.  nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn NEW.           

B.  nháy chuột trái/ chọn COPY.                                      

C.  nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn FOLDER.       

D.  nháy chuột trái/ chọn NEW/ chọn FOLDER.

Câu 6: Khi mua máy tính người ta thường quan tâm nhiều nhất đến

A.  RAM.                               

B.  CPU.                                

C.  Ổ cứng.                

D.  ROM.

Câu 7: Trong hệ điều hành Windows phần tên của một tệp không được dài quá bao nhiêu kí tự?

A.  6.                                        

B.  255.                            

C.  8.                                

D.  7.

Câu 8: : Bộ xử lý trung tâm bao gồm

A. Ram và Bộ điều khiển  

B. Bộ số học logic và bộ điều khiển.  

C. Rom và CU.   

D. Rom và Ram

Câu 9: Trong tin học, tệp là khái niệm chỉ

A.  một gói tin.                        

B.  một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài.        

C.  một văn bản.                      

D.  một trang web.

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây về khả năng máy tính là phù hợp nhất ?

A.  Ứng dụng đồ hoạ.                                                        

B.  Lập trình và soạn thảo văn bản.

C.  Giải trí.                                                                        

D.  Công cụ xử lí thông tin.

Câu 11: Hệ điều hành là 

A.  phần mềm ứng dụng.                                                   

B.  phần mềm hệ thống.

C.  phần mềm văn phòng.                                                 

D.  phần mềm tiện ích.

Câu 12: Dãy bit 10111 (trong hệ nhị phân) biểu diễn số nào trong hệ thập phân

A.  98.                                      

B.  20.                              

C.  23.                              

D.  21.

Câu 13: Tên tệp nào sau đây hợp lệ trong hệ điều hành windows

A.  BAI TAP.PAS                 

B.  BAITAP*.PAS               

C.  BAITAP?.PAS        

D.  BAI/TAP.PAS

Câu 14: Dãy bit nào dưới đây biểu diễn nhị phân của số 9 trong hệ thập phân

A.  111.                                    

B.  1001.                          

C.  101.                            

D.  1111.

Câu 15: Trong tin học thư mục là một

A.  phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp.                          

B.  tệp đặc biệt không có phần mở rộng.        

C.  tập hợp các tệp và thư  mục.                                       

D.  mục lục để tra cứu thông tin.

Câu 16: Để biểu diễn mỗi kí tự trong bảng mã ASCII cần sử dụng

A.  2 byte.                               

B.  1 bit.                           

C.  10 bit.                         

D.  1 byte.

Câu 17: Để thay đổi tên tệp hoặc thư mục ta thực hiện các bước như sau :

A.  nháy chuột phải vào đối tượng / chọn FOLDER/ chọn RENAME.                     

B.  nháy chuột phải vào đối tượng  / chọn DELETE.       

C.  nháy chuột phải vào đối tượng / chọn RENAME / Xoá  tên cũ /Gõ lại tên mới.     

D.  nháy chuột phải vào đối tượng / chọn NEW/ chọn RENAME.

Câu 18: Trong tin học dữ liệu là

A.  biểu diễn thông tin dạng văn bản.                               

B.  biểu diễn thông tin dạng hình ảnh.   

C.  dãy bit biểu diễn thông tin trong máy tính.             

D.  các số liệu.

Câu 19: Đơn vị  để đo lượng thông tin nhỏ nhất là :

A.  Kilo Byte.                          

B.  Bit.                             

C.  Byte.                          

D. Tetra Byte

Câu 20: Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành

A.  có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu độc lập.                               

B.  sử dụng máy tính trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.                

C.  chế tạo máy tính.               

D.  nghiên cứu phương pháp lưu trữ và xử lý thông tin.

 

----(Để xem nội dung chi tiết từ câu 21 đến câu 29 của đề cương ôn tập HK1 môn Tin học 10 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Câu 30: Hệ điều hành là 

A.  phần mềm ứng dụng.                                                   

B.  phần mềm hệ thống.

C.  phần mềm văn phòng.                                                 

D.  phần mềm tiện ích.

Câu 31: Dãy bit 10101 (trong hệ nhị phân) biểu diễn số nào trong hệ thập phân

A.  98.                                      

B.  20.                              

C.  15.                              

D.  21.

Câu 32: Phát biểu nào dưới đây về khả năng máy tính là phù hợp nhất ?

A.  Lập trình và soạn thảo văn bản.                                  

B.  Ứng dụng đồ hoạ.      

C.  Công cụ xử lí thông tin.   

D.  Giải trí.

Câu 33: Dãy  bit nào dưới đây biểu diễn nhị phân của số 76 trong hệ thập phân

A.  10111011.                          

B.  01010111.                  

C.  1001100.                    

D.  11010111.

Câu 34: Trong tin học, tệp là khái niệm chỉ

A.  một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài.                                 

B.  một gói tin.

C.  một trang web.                                                                                         

D.  một văn bản.

Câu 35: Khi mua máy tính người ta thường hay quan tâm tới thiết bị nào nhiều nhất?

A.  RAM                    

B.  CPU                     

C.  Mainboard

D.  ROM.

Câu 36: Trong hệ điều hành MS- DOS phần tên của một tệp không được dài quá bao nhiêu kí tự?

A.  255.                                    

B.  6.                                

C.  7.                                

D.  8.

Câu 37: Bộ mã ASCII chỉ mã hoá được

A.  127 kí tự.                           

B.  256 kí tự.                   

C.  255 kí tự.                    

D.  512 kí tự.

Câu 38: Hiện thời đang ở trong ổ đĩa D. Để tạo một thư mục ta thực hiện

A.  nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn FOLDER.       

B.  nháy chuột trái/ chọn NEW/ chọn FOLDER.

C.  nháy chuột trái/ chọn COPY.

D.  nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn NEW.

Câu 39: Thông tin là

A.  văn bản và số liệu.                                                       

B.  hiểu biết về dãy bit.    

C.  hiểu biết về một thực thể.

D.  hình ảnh và âm thanh.

Câu 40: Phần mềm nào không thể thiếu được trên máy tính ?

A. Phần mềm công cụ.                       

B. Phần mềm hệ thống.

C. Phần mềm ứng dụng.                    

D. Phần mềm tiện ích.

 

---(Để xem đáp án của đề cương vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Trên đây là trích đoạn nội dung đề cương ôn tập HK1 môn Tin học 10 năm 2018 - 2019 . Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Chúc các em học tập tốt ! 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)