YOMEDIA

Đáp án tham khảo đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 (tất cả mã đề)

Tải về

Hoc247 đã tổng hợp Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Toán năm 2018 (tất cả các mã đề) giúp các em tham khảo và dò lại đáp án của mình nhé.

 
 
YOMEDIA

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN (tất cả mã đề)

 

Đáp án môn Toán mã đề 101

1 D

2D

3A

4A

5B

6C

7D

8B

9D

10C

11D

12C

13A

14B

15B

16C

17A

18D

19A

20D

21A

22A

23D

24A

25A

26A

27D

28A

29B

30C

31D

32B

33A

34B

35A

36C

37B

38B

39C

40B

41C

42A

43D

44C

45B

46B

47A

48B

49A

50B

 

Đáp án môn Toán mã đề 102

1C

2B

3D

4A

5D

6D

7D

8A

9C

10D

11B

12C

13B

14B

15C

16D

17A

18C

19C

20C

21B

22A

23B

24B

25A

26C

27D

28D

29A

30A

31A

32D

33B

34C

35C

36B

37C

38D

39B

40B

41B

42C

43C

44A

45B

46B

47A

48C

49A

50B

 

Đáp án môn Toán mã đề 103

1C

2B

3B

4A

5D

6D

7D

8A

9C

10D

11B

12C

13B

14B

15C

16D

17A

18C

19C

20C

21B

22A

23B

24B

25A

26C

27D

28D

29A

30A

31A

32D

33B

34C

35C

36B

37C

38D

39B

40B

41B

42C

43C

44A

45B

46B

47A

48C

49A

50B

 

Đáp án môn Toán mã đề 104

1C

2C

3D

4D

5A

6B

7B

8A

9D

10B

11C

12C

13A

14C

15B

16D

17A

18B

19D

20D

21A

22A

23C

24B

25D

26A

27C

28B

29B

30C

31D

32A

33C

34D

35A

36A

37D

38D

39B

40A

41C

42C

43A

44D

45D

46B

47B

48C

49A

50A

 

Đáp án môn Toán mã đề 105

1C

2D

3D

4A

5D

6A

7D

8B

9D

10A

11D

12A

13D

14B

15D

16B

17A

18C

19D

20C

21B

22A

23C

24D

25B

26D

27B

28C

29A

30B

31D

32A

33B

34A

35A

36B

37B

38A

39A

40B

41A

42B

43D

44A

45A

46B

47D

48B

49B

50A

 

Đáp án môn Toán mã đề 106

1C

2D

3A

4D

5D

6C

7A

8D

9C

10D

11A

12B

13C

14B

15C

16D

17B

18C

19B

20D

21B

22D

23C

24A

25A

26C

27B

28D

29A

30D

31A

32B

33D

34A

35D

36C

37A

38A

39A

40C

41C

42B

43D

44A

45D

46B

47A

48C

49C

50C

 

Đáp án môn Toán mã đề 107

1C

2B

3D

4D

5B

6A

7B

8D

9C

10C

11D

12A

13B

14A

15A

16D

17D

18C

19C

20D

21C

22A

23C

24C

25A

26D

27B

28B

29B

30D

31C

32B

33C

34B

35A

36D

37D

38B

39A

40C

41A

42A

43A

44C

45B

46B

47B

48B

49B

50B

 

Đáp án môn Toán mã đề 108

1C

2B

3A

4C

5D

6C

7D

8C

9C

10A

11D

12B

13B

14D

15B

16B

17B

18C

19D

20D

21B

22C

23D

24A

25D

26C

27D

28B

29C

30D

31B

32D

33A

34C

35C

36B

37A

38A

39C

40B

41A

42B

43D

44D

45B

46A

47D

48A

49C

50A

 

Đáp án môn Toán mã đề 109

1A

2A

3C

4D

5C

6D

7C

8C

9A

10D

11B

12B

13D

14B

15B

16B

17C

18D

19D

20B

21C

22D

23A

24D

25C

26D

27B

28C

29D

30B

31D

32A

33C

34C

35B

36A

37A

38C

39C

40B

41B

42D

43A

44C

45A

46B

47A

48A

49C

50A

 

Đáp án môn Toán mã đề 110

1B

2B

3A

4B

5B

6D

7C

8D

9D

10A

11A

12A

13A

14C

15C

16B

17D

18C

19D

20D

21C

22B

23B

24B

25C

26D

27C

28D

29C

30D

31B

32C

33D

34C

35D

36D

37B

38C

39C

40B

41B

42A

43B

44C

45D

46C

47A

48C

49D

50D

 

Đáp án môn Toán mã đề 111

1D

2D

3D

4C

5B

6A

7B

8D

9A

10B

11A

12C

13D

14C

15A

16C

17A

18D

19C

20C

21D

22B

23A

24A

25D

26B

27A

28D

29D

30B

31D

32B

33C

34D

35C

36A

37C

38C

39C

40A

41A

42A

43C

44B

45D

46C

47B

48B

49A

50B

 

Đáp án môn Toán mã đề 112

1C

2B

3C

4A

5D

6D

7C

8B

9B

10C

11C

12A

13A

14C

15B

16C

17A

18B

19A

20A

21B

22C

23A

24A

25A

26D

27C

28A

29B

30B

31C

32C

33C

34A

35A

36C

37C

38B

39C

40C

41B

42D

43A

44A

45B

46D

47A

48D

49D

50D

 

Đáp án môn Toán mã đề 113

1A

2C

3A

4B

5A

6D

7B

8B

9D

10C

11D

12C

13B

14A

15A

16A

17C

18D

19C

20C

21D

22C

23C

24A

25D

26A

27C

28B

29A

30D

31A

32C

33D

34C

35B

36A

37A

38D

39D

40D

41A

42C

43D

44D

45A

46C

47D

48C

49A

50C

 

Đáp án môn Toán mã đề 114

1B

2D

3B

4A

5B

6B

7C

8A

9C

10A

11A

12A

13D

14D

15A

16D

17A

18A

19C

20B

21A

22B

23C

24C

25B

26B

27C

28C

29C

30A

31B

32C

33A

34D

35C

36C

37A

38A

39C

40A

41A

42B

43B

44A

45C

46D

47C

48B

49C

50B

 

Đáp án môn Toán mã đề 115

1A

2C

3C

4C

5B

6A

7D

8B

9D

10C

11A

12C

13A

14B

15A

16B

17D

18A

19D

20B

21D

22D

23A

24A

25A

26D

27B

28B

29A

30D

31A

32B

33A

34B

35D

36D

37D

38A

39D

40B

41A

42B

43B

44D

45C

46D

47B

48A

49D

50C

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần Đáp án đề thi  THPT QG Môn Toán 2018 (tất cả các mã đề). Để xem đầy đủ nội dung của đáp án đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Các em có thể tham khảo: Đề thi THPT Quốc Gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 103

Chúc các em đạt kết quả tốt trong kì thi THPT QG

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)