YOMEDIA

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 KNTT năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Ngô Quyền

Tải về
 
UREKA

Nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 Kết nối tri thức năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Ngô Quyền được biên soạn bởi HOC247 sau đây giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập và rèn luyện kĩ năng giải đề, chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 lớp 7 sắp tới. Hi vọng với tài liệu đề dưới đây sẽ giúp các em ôn tập kiến thức Toán 7 Kết nối tri thức dễ dàng hơn. Chúc các em học tập tốt!

ADSENSE

 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: TOÁN 7 KNTT

Thời gian làm bài: 60 phút

1. ĐỀ SỐ 1

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Trong các câu sau câu nào đúng?

A.  \(\frac{3}{7} \in Q\) 

B. \(\frac{1}{2} \in Z\) 

C. \(\frac{{ - 9}}{5} \notin Q\) 

D.  \(-6 \in Q\) 

Câu 2. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. N;                         

B.\({{N}^{*}}\);                      

C. Q ;                     

D. Z .

Câu 3 .Số đối cùa \(\frac{{ - 2}}{3}\) là:

A. \(\frac{{ 2}}{3}\)                         

B. \(\frac{{ 3}}{2}\)                       

C.  \(\frac{{ -3}}{2}\)                     

D.  \(\frac{{ 2}}{-3}\)  

Câu 4.  Điểm B trên trục số biểu diễn số hữu tỉ nào sau đây:

A. \(\frac{{ -2}}{3}\)                      

B. \(\frac{{ -2}}{5}\)           

C.  \(\frac{{ -1}}{3}\)  

D.  \(\frac{{ 2}}{6}\)  

Câu 5. Phép tính nào sau đây không đúng?

A. \({x^{18}}:{x^6} = {x^{12}}\left( {x \ne 0} \right)\)      

B. \({x^4}.{x^8} = {x^{12}}\)

C. \({x^2}.{x^6} = {x^{12}}\)         

D. \({\left( {{x^3}} \right)^4} = {x^{12}}\)

Câu 6: Cho các số sau \(\frac{4}{6}=0,66...6;\frac{3}{4}=0,75;\frac{20}{15}=1,333....3;\frac{5}{4}=1,25\)số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. \(\frac{4}{6}=0,66...6;\frac{20}{15}=1,333....3\);                                 

B. \(\frac{3}{4}=0,75;\frac{5}{4}=1,25\);

C. \(\frac{4}{6}=0,66...6;\frac{3}{4}=0,75\);                                         

D. \(\frac{4}{6}=0,66...6;\frac{3}{4}=0,75;\frac{20}{15}=1,333....3\);

Câu 7: Số mặt của hình hộp chữ nhật  là:

A. 3;                    

B.4;                  

C. 5 ;      

D. 6 .

Câu 8: Thể tích của hình hộp chữ nhật bên là:

A. 6 cm3;                

B.8 cm3;             

C. 12 cm3 ;       

D. 24 cm3.

Câu 9. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bên là:

A. 12 cm2;                 

B.24 cm2;           

C. 36 cm2 ;    

D. 42 cm2

Câu 10:  Tiên đề Euclid được phát biểu: 

“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ....”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.    

B. Có hai đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.    

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

.......

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 1 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TOÁN 7 KNTT NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN- ĐỀ 02

I. Trắc nghiệm

Câu 1:  Số \(\frac{7}{{20}}\) là kết quả của phép tính:

A. \(\frac{9}{{20}} - \frac{1}{5}\)                   

B. \(\frac{7}{{20}} - \frac{1}{5}\)                   

C. \(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\)           

D. \(\frac{{11}}{{20}} - \frac{1}{5}\)               

Câu 2: Kết quả của phép tính: \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^2}.{\left( {\frac{1}{2}} \right)^3}\) bằng:

A.  \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^2}\)                     

B. \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^5}\)                       

C. \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^3}\)                         

D. \(\frac{1}{2}\) 

Câu 3: Cho \(\frac{{12}}{x} = \frac{4}{9}\) .Giá trị của x là:

A. \(x = 3\);             

B. \(x = -3\);                

C. \(x =-27\);               

D. \(x = 27\)

Câu 4Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 3 thì:

A. y = 3.x

B. \(\frac{3}{x}\)

C. y = \(\frac{x}{3}\)

D. x = 3.y

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) =  - 3x  khi đó f(2) bằng

A. 2                                   

B.  -6                               

C. 6                                   

D. - 2 

Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

A. Bằng nhau      

B. Bù nhau            

C. Kề nhau                 

D.  Kề bù.

Câu 7. Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng:

A. 1000             

B.900                     

C. 800                       

D.700

Câu 8: Cho \(\Delta\)HIK và \(\Delta\)MNP biết \(\hat{H}=\hat{M}\); \(\hat{I}=\hat{N}\).  Để \(\Delta\)HIK =\(\Delta\)MNP  theo trường hợp   góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HI = NP       

B. IK = MN           

C. HK = MP             

D. HI = MN

Câu 9: Đồ thị hàm số y = ax (a\(\ne \)0) nằm ở góc phần tư nào của mằt phẳng toạ độ nếu a \(\langle \)0

A.Thứ II                         

B. Thứ IV               

C. Thứ I và III        

D. Thứ II và IV

Câu 10:  Cho hàm số y =  2x + 3. Điểm nào sau đây thuộc, không thuộc đồ thị hàm số đã cho:

A. (1;5)              

B. (-1;1)                  

C. (7;2)               

D. (0;3) 

.......

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 2 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TOÁN 7 KNTT NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN- ĐỀ 03

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các phân số sau đây, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\text{-}\frac{\text{1}}{\text{2}}\text{?}\)

A. \(-\frac{4}{2}\)                

B. \(-\frac{6}{12}\)                            

C. \(-\frac{-5}{10}\)                           

D. \(\frac{6}{-18}\)

Câu 2: Kết quả phép tính \(\frac{-1}{5}+\frac{-7}{10}\) là:

A. \(\frac{-8}{15}\)

B. \(\frac{-9}{10}\)                                

C. \(\frac{9}{10}\)                               

D. \(\frac{5}{10}\)

Câu 3: Giá trị của x trong đẳng thức \(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}:x=\frac{5}{2}\) là:

A. 1                             

B. \(\frac{2}{5}\)                                 

C. \(\frac{1}{7}\)                                 

D. \(7\)

Câu 4: Cách viết nào dưới đây là đúng?

A. \(\left| -0,55 \right|=0,55\)                                                   

C. \(\left| -0,55 \right|=-0,55\)         

B. \(\left| 0,55 \right|=-0,55\)                                                      

D. \(-\left| 0,55 \right|=0,55\)     

Câu 5: Kết quả của phép tính \({{\left( -5 \right)}^{2}}.{{\left( -5 \right)}^{2}}\) là:

A. \({{\left( -25 \right)}^{2}}\)

B. \({{\left( -5 \right)}^{6}}\)                       

C. \({{\left( 25 \right)}^{6}}\)                        

D. \({{\left( -25 \right)}^{6}}\) 

II. Tự luận

Câu 1: Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 10 thì y = -12.

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

c) Tính giá trị của y khi x = 4; x = -8.

Câu 2: Ba đơn vị kinh doanh gốp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chia bao nhiêu lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.

.......

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 3 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TOÁN 7 KNTT NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN- ĐỀ 04

I. Trắc nghiệm

Câu 1. \({{\left( -3 \right)}^{4}}\) có giá trị là:

A. -81                         

B. 12                          

C. 81                          

D. -12                         

Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:

A. \(\left| -0,25 \right|=-0,25\) 

B. \(-\left| -0,25 \right| =-(-0,25)\) 

C. \(-\left| -0,25 \right|=-(-0,25)\)               

D. \(\left| -0,25 \right|\) = 0,25

Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một góc so le trong bằng nhau thì:

A. a//b                        

B. a cắt b                    

C. a\(\bot \)b               

D. a trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:

A. (-1; -2)                   

B. (\(\frac{1}{2}\);-4)            

C. (0;2)                       

D. (-1;2)

Câu 5. Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:

A. \(\frac{1}{3}\)                           

B. 3                            

C. 75                          

D. 10

II. Tự luận

Câu 1: Một tam giác có chu vi bằng 36cm, ba cạnh của nó tỉ lệ thuận với 3; 4; 5. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh \(\Delta AKB=\Delta AKC\) và AK\(\bot \)BC.

b) Từ C kẻ đường vuông góc với BC, nó cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.

c) Chứng minh CE = CB.

Câu 3:.Cho \(\frac{1}{c}=\frac{1}{2}\left( \frac{1}{a}+\frac{1}{b} \right)\) ( với \(a,b,c\ne 0;b\ne c\)) chứng minh rằng \(\frac{a}{b}=\frac{a-c}{c-b}\)

.......

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 4 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TOÁN 7 KNTT NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN- ĐỀ 05

Câu 1(NB)  Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ:

\(A.\ \frac{3}{0}\) 

\(B.\ -\frac{8}{5}\) 

\(C.\ \ \frac{2,1(3)}{2}\) 

\(D.\ \ \sqrt{2}\)

Câu 2 (NB) Khẳng định nào sau đây là đúng:

\(A.\ \ -\frac{3}{5}<0\)

\(B.\ \ \frac{3}{10}<0\)

\(C.\,\ -\frac{1}{2}>3\)

\(D.\ \ -\frac{2}{3}>\frac{2}{3}\)

Câu 3: (NB) Số đối của \(-\frac{1}{2}\) là? 

\(A.\ \ 2\)

\(B.\ \frac{1}{2}\)

\(C.\ -2\)

\(D.\ \ 0,2\)

Câu 4 :(NB) Chọn khẳng định sai :

\(A.\ -\frac{3}{4}\in Q\) 

\(B.\,\,\sqrt{3}\in I\) 

\(C.\ 2\in I\) 

\(D.\ \ 0\in R\)

Câu 5: (TH) Giá trị tuyệt đối của - 0,7 là ?

\(A.\ 0,7\)

\(B.\ \ 7\)

\(C.\ \frac{1}{7}\)

\(D.\ -0,7\)

Câu 6(TH) Cho a;b ϵ R ; a

\(A.\ \ \left| a \right|\ <\,\left| b \right|\)

\(B.\ \left| a \right|>\left| b \right|\)

\(C.|a|=|b|\)

\(D.|a| < b\) 

Câu 7(NB): Hai góc kề bù có tổng số đo góc là:

\(A{{.30}^{0}}\)

\(B{{.60}^{0}}\)

\(C{{.90}^{0}}\)

\(D{{.180}^{0}}\)

Câu 8(TH): Cho hình vẽ sau, biết góc x’Oy’ = 300. Số đo của góc xOy là:

A. \({30^0}\)

B. \({60^0}\)

C. \({150^0}\)

D. \({180^0}\)

Câu 9(NB): Trong các số sau đây: Số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

\(A.\frac{1}{2}\)

\(B.-\frac{2}{5}\)

\(C.\frac{7}{22}\)

\(D.\frac{3}{4}\)

Câu 10(NB): Làm tròn số 31591,55 với độ chính xác 50:

A.31600

B.31592

C.31550

D.31500

.......

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 5 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 KNTT năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Ngô Quyền. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

\[B.\ -\frac{8}{5}\]

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON