YOMEDIA

Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 có đáp án năm 2022-2023 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Tải về
 
ZUNIA12

Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 có đáp án năm 2022-2023 Trường THCS Bùi Thị Xuân được HOC247 tổng hợp và biên soạn sẽ giúp các em hoàn thiện kiến thức Hóa học 9, củng cố kĩ năng làm bài trắc nghiệm Hóa 9 và trình bày các câu hỏi tự luận để ôn tập trước kì thi giữa HK1 sắp tới. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em khái quát được toàn bộ kiến thức quan trọng. Chúc các em học tốt nhé!

ADSENSE

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022-2023

MÔN HÓA HỌC 9

(Thời gian làm bài: 45 phút)

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1:  Sản phẩm của phản ứng phân huỷ Cu(OH)2 bởi nhiệt là :

A. CuO và H2.                                                   

B. Cu, H2O và O2 .      

C. Cu, O2 và H2  .                                                  

D. CuO và H2O.

Câu 2: Chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với CO2 là:

A. Mg(OH)2.                     

B. Ca(OH)2.             

C. BaCl2.                           

D. Fe(OH)3 .

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau

X + 2KOH  →  K2SO3 + H2O

Vậy X có thể là chất nào sau đây

A. SO2.                                  

B. HCl.                      

C. BaCl2.                     

D. SO3.

Câu 4: Hòa tan 0,2 mol NaOH vào trong nước tạo thành 800ml dung dịch. Dung dịch này có nồng độ mol là:

A. 0,25 M.                             

B. 10 M.                     

C. 2,5 M.                    

D. 3,5. M

Câu 5: Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong dung dịch:

A. AgNO3 và  BaCl2.                                   

B. CaCl2 và  Na2CO3.

C. Ba(OH)2 và H2SO4.                                

D.  AgNO3 và BaNO3.

---(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 01, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm      

1

2

3

4

5

6

7

8

D

B

A

A

D

D

B

C

 II. Tự luận

Câu 1:  Tính chất hóa học của muối

+ Tác dụng với kim loại

Fe + CuSO4  → FeSO4  + Cu

+ Tác  dụng với axit

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

+ Tác dụng với dung dịch bazơ

2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2NaCl

+ Tác dụng với muối khác

Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH

+ Phản ứng phân hủy muối

2KMnO4 K2MnO4  + MnO2 + O2

Câu 2:               

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

Cu(OH)2  CuO + H2O

CuO +  H2SO4     →  CuSO4  + H2O

BaCl2   +  CuSO4    →  BaSO4  +  CuCl2

2. ĐỀ SỐ 2

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các oxit sau, oxit không tan trong nước là

A. MgO.                           

B. P2O5.                       

C . Na2O.                    

D. CO2.

Câu 2: Oxit tác dụng được với dung dịch HCl là

A.SO2.                              

B. CO2.                        

C. CuO.                       

D. P2O5.      

Câu 3: Nhóm chỉ gồm các oxit axit là:

A. CO2, P2O5, MgO, SO2.                                   

B. CO2, P2O5, NO, SO2.  

C. CO, P2O5, MgO, SO2.                                    

D. CO2, P2O5, SO3, SO2.

Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đặc an toàn, cần

A. cho từ từ H2SO4 đặc vào bình đựng nước.

B. cho từ từ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.

C. rót đồng thời H2SO4 đặc và nước vào bình.          

D. cách A và B đều dùng được.

Câu 5:  Cho các dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl, H2SO4, KNO3. Trong các dung dịch trên, có bao nhiêu dung dịch có pH < 7?

A. 2.                               

B. 3.                             

C. 4.                             

D. 5.

---(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 02, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập hoc247.net tải về máy)---

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

 I. Trắc nghiệm      

1

2

3

4

5

6

7

8

A

C

D

A

A

B

A

D

 

II. Tự luận

Câu 1.Vì vôi sống sẽ hấp thụ khí cacbon đioxit có trong không khí tạo thành canxi cacbonat

Câu 2.

Dùng quỳ tím nhận ra dung dịch HCl (quỳ tím hóa đỏ), quỳ tím không đổi màu là NaCl và Na2SO4.

Dùng dung dịch BaCl2 để nhận ra dung dịch Na2SO4 (có kết tủa trắng). Dung dịch không phản ứng là NaCl.

Na2SO4  +  BaCl2  → BaSO4  +  2NaCl

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 có đáp án năm 2022-2023 Trường THCS Bùi Thị Xuân. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF