ON
ADMICRO

6 mã đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2018 trường THCS Phùng Hưng có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu 6 mã đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2018 trường THCS Phùng Hưng có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG                                  KIỂM TRA GIỮA KỲ I

                                                                                         (Năm học 2018-2019)

                                                                                           Môn: Toán 9

                                                                                         Thời gian: 90 phút

 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD. . . . . . .Lớp: ... . . .

Lưu ý: Đối với câu trắc nghiệm học sinh tô tròn bằng bút chì vào bảng trả lời.                         

Mã đề: 163A

 

 

  1. Kết quả rút gọn biểu thức \(\sqrt {16{x^2}{y^4}} \) là:

       A.4x2 y4.                           B.- 4xy2                                 C.4|x|y2                          D.4xy2

  2. Cho tam giác ABC vuông tại A ,đường cao AH, ta có:

       A.BC.AH= AB2+AC2       B.BC=  \(\frac{{AB.AC}}{{AH}}\)             C.AC.AH=AB.BC        D.AB.AH=AC.BC

  3. Rút gọn biểu thức \(\sqrt {(1 - \sqrt 5 } {)^2} + 1\), ta được kết quả là:

       A.                                  B.- 1                               C.   \( - \sqrt 5 \)                          D.1

  4. Giá trị của biểu thức \(\frac{1}{{\sqrt 9 }} + \frac{1}{{\sqrt {16} }}\)  bằng

       A.  1/5                                  B. 5/12                             C.    7/12                           D.  2/7    

  5. Chọn khẳng định đúng:

       A.sin370 = sin530               B.tan370 = cot370          C.cos370 = sin530           D.cot370 = cot530

  6. Một chiếc máy bay bắt đầu bay lên khỏi mặt đất với tốc độ 480km/h. Đường bay của nó tạo với phương nằm ngang một góc 300. Sau 5 phút máy bay lên cao được:

       A.240km                          B.40km                         C.20km                          D.34, 64km

  7. Biểu thức \(2{y^2}\sqrt {\frac{{{x^4}}}{{4{y^2}}}} \) với y < 0 được rút gọn là:

       A.-yx2                                         B.  \(\frac{{{x^2}{y^2}}}{{\left| y \right|}}\)                      C.yx2                                        D. \(\sqrt {{y^2}{x^4}} \)

  8. Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ dài MH bằng:

       A.4 cm                              B.7 cm                           C. \(3\sqrt 5 \) cm                                       D.4,5 cm

  9. Một cái thang dài 4m , đặt dựa vào tường , góc giữa thang và mặt đất là 600 . Khi đó khoảng cách giữa chân thang đến tường bằng:

       A. \(\frac{{4\sqrt 3 }}{3}\) m                           B. \(4\sqrt 3 \) m                        C.  \(2\sqrt 3 \) m                         D.2 m

  10. Cho tam giác BDC vuông tại D,\(\widehat B = {60^0}\) , DB = 3cm. Độ dài cạnh DC bằng:

       A.  \(\sqrt 3 \,cm\)                          B.1,5 cm                        C.   \(3\sqrt 3 \,cm\)                     D. \(\frac{{3\sqrt 3 \,}}{2}cm\)

  11. Giá trị của biểu thức \(\frac{1}{{2 + \sqrt 3 }} + \frac{1}{{2 - \sqrt 3 }}\) bằng:

       A.-4                                   B. 1/2                               C.4                                  D.1

  12. Cho tam giác ABC vuông ở A, BC = 25 cm; AC = 15 cm, số đo của góc C bằng:

       A.530                                           B.510                             C.520                                        D.500

  13. Cho \(\sqrt {{{(3x - 1)}^2}} \) bằng:

       A.    -(3x - 1)                    B.  1 - 3x                        C.  3x - 1                         D. |3x -1|

  14. Căn bậc ba của -125 là :

       A.  \( \pm 5\)                                B.   \(\sqrt[3]{{125}}\)                        C.-5                                D.-15

  15. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 4, AC = 3 thì sinB bằng:

       A. 4/3                                    B.    3/4                            C.     3/5                           D. 5/3

  16. Tìm điều kiện để \(\sqrt {2 - 3x} \) có nghĩa, ta có: 

       A.   \(x \ge \frac{2}{3}\)                          B.   \(x > \frac{2}{3}\)                       C.  \(x < \frac{2}{3}\)                          D.  \(x \le \frac{2}{3}\)

  17. Giá trị  \(\frac{{\sqrt {50} }}{{\sqrt 2 }}$\) bằng :

       A.    \(\sqrt {100} \)                          B. \( \pm 5\)                              C.5                                  D.25

  18. Trong một tam giác vuông. Biết \({\rm{cos}}\alpha {\rm{ = }}\frac{2}{3}\). Tính \(tg\alpha \) 

       A.     \(\frac{{\sqrt 5 }}{2}\)                            B.    5/3                             C.   5/2                                 D. \(\frac{{\sqrt 5 }}{3}\)  

  19. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tìm hệ thức đúng:

       A.cosC = \(\frac{{AB}}{{AC}}\)                  B.cotC = \(\frac{{HC}}{{HA}}\)                 C.tan B  =  \(\frac{{AB}}{{AC}}\)             D.cotB = \(\frac{{AC}}{{AB}}\) 

  20. Biểu thức \(\sqrt[3]{{{{\left( {\sqrt 2  - 3} \right)}^3}}}\) có giá trị là:

       A. \(\left| {\sqrt 2  - 3} \right|\)                         B. \(\sqrt 2 \)- 3                        C. .\(\left| {3 - \sqrt 2 } \right|\)                     D.3 -\(\sqrt 2 \)

21.(1,5đ): Thực hiện phép tính:

a) \(\sqrt {{{(2 - \sqrt 3 )}^2}}  - \sqrt {{{(2 + \sqrt 3 )}^2}} \)     b)   \((\sqrt {27}  - 3\sqrt {12}  + 5\sqrt 3 ):\sqrt 3 \)                  c) \(2\sqrt {\frac{3}{2}}  - 3\sqrt {\frac{2}{3}}  + \sqrt 6 \)

22.(1,5đ): Tìm x, y  biết:  a) \(\sqrt {9{x^2} + 27}  + \sqrt {25{x^2} + 75}  - \sqrt {49{x^2} + 147}  = 3\)

                                     b) \(\sin x = c{\rm{os}}{52^0}\)

                                    c) Cho hình vẽ

 

23.(1đ): Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 400 và bóng của cột điện trên mặt đất dài 20 m. Tính chiều cao của cột điện (làm tròn đến mét)

24.(1đ) : Giải phương trình :    \(\sqrt {x + 1}  + \sqrt {x - 2}  + 2\sqrt {{x^2} - x - 2}  = 13 - 2x\)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung 6 mã đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2018 trường THCS Phùng Hưng có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1