YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 2 Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

30 phút 10 câu 103 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

ZUNIA9

Đề thi nổi bật tuần

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF