ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài tập và thực hành 5 Thao tác với tệp và thư mục

90 phút 8 câu 399 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1