AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hệ điều hành Windows, để xóa vĩnh viễn ngay một tệp/thư mục (không đưa vào Recycle Bin), ta thực hiện:

  • A. Giữ phím Alt trong khi nhấn phím Delete
  • B. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete
  • C. Giữ phím Caps Lock trong khi nhấn phím Delete
  • D. Giữ phím Shift trong khi nhấn phím Delete

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>