ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhóm các thao tác nào sau đây dùng để tạo mới một thư mục (Folder):

  • A. File\New\Folder
  • B. File\New
  • C. File -> Create New Shotcut
  • D. File -> Rename

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhóm các thao tác dùng để tạo mới một thư mục (Folder): File\New\Folder

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11921

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF