AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xoá một tệp/thư mục, ta chọn tệp/thư mục cần xoá rồi thực hiện cách nào trong các cách dưới đây?

  • A. Nhấn phím Delete
  • B. Nhấn tổ hợp phím Shift + D
  • C. Nhấn tổ hợp phím Alt + D
  • D. Nhấn phím Back Space 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>