Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 44 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

90 phút 4 câu 4 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (4 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 21469

  Đặc điểm của lớp chim

  • A. Chim là động vật biến nhiệt.
  • B. Có mỏ sừng
  • C. Mình có lông vũ bao phủ
  • D. Phổi có mạng ống khí, túi khí và tim bốn ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 21470

  Đặc điểm của nhóm chim chạy:

  • A. Cánh không đặc sắc
  • B. Cánh dài phủ lông mềm
  • C. Cánh ngắn, yếu. Chân to, khỏe, có 2 hoặc 3 ngón
  • D. Cánh dài, khỏe, có lông nhỏ ngắn, dày, không thấm nước
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 21471

  Đặc điểm mỏ của bộ chim ưng

  • A. Mỏ ngắn, khỏe
  • B. Mỏ quặp nhưng nhỏ hơn
  • C. Mỏ khỏe, quặp, sắc nhọn
  • D. Mỏ dài, rộng, dẹp, bờ mỏ có những tấm sừng ngang
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 21472

  Đặc điểm mỏ của bộ Ngỗng

  • A. Mỏ ngắn, khỏe
  • B. Mỏ khỏe, quặp, sắc nhọn
  • C. Mỏ quặp nhưng nhỏ hơn.
  • D. Mỏ dài, rộng, dẹp, bờ mỏ có những tấm sừng ngang.