ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chân của bộ Gà là 

  • A. Chân to, móng cùn, con trống chân có cựa
  • B. Chân to, khỏe có vuốt cong sắc
  • C. Chân ngắn, có màng bơi rộng nối liền 3 ngón trước 
  • D. Chân cao, to khỏe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bộ Gà có chân to, móng cùn, con trống chân có cựa kiếm mồi bằng cách bới đất, ăn hạt, cỏ non, chân khớp, giun, thân mềm.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON