YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lớp chim gồm bao nhiêu loài 

  • A. 6600 loài
  • B. 7600 loài
  • C. 8600 loài 
  • D. 9600 loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiện nay lớp chim được biết khoảng 9 600 loài được xếp trong 27 bộ. Ở Việt Nam đã phát hiện 830 loài.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF