AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 31 Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

90 phút 5 câu 5 lượt thi
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 9643

  Điều nào sau đây là đúng với sự nảy mầm của hạt phấn?

  • A. Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu.
  • B. Mỗi hạt phấn hút chất nhày ở đầu nhuỵ trương lên và nảy mầm thành ống phấn.
  • C.  Khi tiếp xúc với noãn, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.
  • D. Mỗi hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhuỵ trương lên và nảy mầm thành ống phấn. Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu. Khi tiếp xúc với noãn, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 9645

  Bộ phận nào của hoa tạo thành hạt?

  • A. Vỏ noãn.
  • B. Hợp tử.
  • C. Bầu nhuỵ.
  • D. Noãn đã thụ tinh.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 9646

  Ở thực vật, thụ tinh là gì?

  • A. Là hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn để tạo thành hợp tử.
  • B. Là hiện tượng bầu phát triển thành quả chứa hạt.
  • C. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.
  • D. Là sự kết hợp của hạt phấn với bầu để tạo thành quả.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 9647

  Thụ phấn là điều kiện cần nhưng chưa đủ của thụ tinh, vì:

  • A. Có thụ phấn thì mới có thụ tinh, nhưng hạt phấn phải nảy mầm thì mới xảy ra thụ tinh, có trường hợp xảy ra thụ phấn nhưng không xảy ra thụ tinh vì hạt phấn không nảy mầm.
  • B. Có thụ phấn thì mới có thụ tinh, nhưng hạt phấn phải nảy mầm thì mới xảy ra thụ tinh.
  • C. Có trường hợp xảy ra thụ phấn nhưng không xảy ra thụ tinh vì hạt phấn không nảy mầm.
  • D. Có sự liên quan giữa thụ phấn và thụ tinh để hình thành cơ thể mới.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 9648

  Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản:

  • A. Hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.
  • B. Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.
  • C. Có sự tham gia của cây bố và cây mẹ. Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.
  • D. Có sự tham gia của cây bố và cây mẹ.