• Câu hỏi:

  Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản:

  • A. Hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.
  • B. Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.
  • C. Có sự tham gia của cây bố và cây mẹ. Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.
  • D. Có sự tham gia của cây bố và cây mẹ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC