• Câu hỏi:

  Ở thực vật, thụ tinh là gì?

  • A. Là hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn để tạo thành hợp tử.
  • B. Là hiện tượng bầu phát triển thành quả chứa hạt.
  • C. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.
  • D. Là sự kết hợp của hạt phấn với bầu để tạo thành quả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC