ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào của hoa tạo thành hạt?

  • A. Vỏ noãn.
  • B. Hợp tử.
  • C. Bầu nhuỵ.
  • D. Noãn đã thụ tinh.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Noãn đã thụ tinh tạo thành hạt. Bầu nhụy tạo thành quả.

  ⇒ Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 9645

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1