AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là đúng với sự nảy mầm của hạt phấn?

  • A. Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu.
  • B. Mỗi hạt phấn hút chất nhày ở đầu nhuỵ trương lên và nảy mầm thành ống phấn.
  • C.  Khi tiếp xúc với noãn, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.
  • D. Mỗi hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhuỵ trương lên và nảy mầm thành ống phấn. Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu. Khi tiếp xúc với noãn, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>