ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng thụ tinh kép xảy ra ở loài thực vật nào dưới đây? 

  • A. Rau bợ
  • B. Thông
  • C. Mía 
  • D. Dương xỉ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, trong đó nhân thứ nhất hợp với trứng tạo thành hợp tử, nhân thứ 2 hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào tam bội (3n). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín (thực vật có hoa). VD: mía…
  • Sinh sản bằng bào tử: rau bợ, dương xỉ… Sinh sản bằng hạt trần: thông…
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 133916

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1