YOMEDIA

Trắc nghiệm Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý

phút 5 câu 1 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 73

  Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường bàn đến những vấn đề gì trong cuộc sống?

  • A. Những khía cạnh đạo đức.
  • B. Những vấn đề tư tưởng, tình cảm.
  • C.  Trạng thái của con người.
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 74

  Ý nào sau đây không phù hợp với bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý?

  • A. Nội dung đem ra bàn luận là vấn đề tư tưởng, đạo lý,đạo đức, lối sống của con người Việt Nam.
  • B. Bố cục bài viết 3 phần, có luận điểm chính xác, sáng tỏ, sinh động.
  • C. Lời văn cần trau chuốt, bóng bẩy, giàu hình ảnh.
  • D. Vận dụng một cách linh hoạt các thao tác lập luận: chứng minh, giải thích, so sánh, phân tích để trình bày vấn đề.
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 75

  Trong các đề sau, đề nào thuộc bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý?

  • A. Giới thiệu về cây tre Việt Nam.
  • B. Kể về một món quà sinh nhật.
  • C. Suy nghĩ về câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”.
  • D. Bàn về hai nhân vật chó sói và cừu non trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 87

  Trình tự nào sau đây đúng với trình tự trình bày bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý?

  • A. Giải thích tư tưởng, đạo lý cần bàn luận → Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể → Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  • B. Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể → Giải thích tư tưởng, đạo lýcần bàn luận → Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  • C. Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý → Giải thích tư tưởng, đạo lý cần bàn luận → Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể.
  • D. Giải thích tư tưởng, đạo lý cần bàn luận → Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý → Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 91

  Kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý thường đặt ra trực tiếp qua:

  • A. Một câu tục ngữ, ca dao.
  • B. Tất cả các đáp án đều đúng.
  • C. Một câu danh ngôn.
  • D. Câu nói của các nhà hiền triết, các vị lãnh tụ.
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON