Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 19 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

90 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):