• Câu hỏi:

  Biểu hiện suy thoái của nhà Lê thế kỉ XVI như thế nào?

  • A. Vua quan ăn chơi xa xỉ. 
  • B. Nội bộ giai cấp thống trị tranh giành quyền lực 
  • C. Quan lại địa phương hà hiếp,vơ vét của cải của dân
  • D. Các câu trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC