YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện suy thoái của nhà Lê thế kỉ XVI như thế nào?

  • A. Vua quan ăn chơi xa xỉ. 
  • B. Nội bộ giai cấp thống trị tranh giành quyền lực 
  • C. Quan lại địa phương hà hiếp,vơ vét của cải của dân
  • D. Các câu trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA