AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao Nguyễn Chích lại đề nghị chuyển quân vào Nghệ An?

  • A. Nơi đất đai màu mỡ.
  • B. Đất rộng,người đông,địa hình hiểm yếu, dễ đánh Đông Đô
  • C. Địa thế ít thuận lợi.
  • D. Con người ở đây chăm chỉ làm ăn,không ham danh lợi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>