YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 37 Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

30 phút 10 câu 4 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 16083

  Chọn phát biểu sai về dầu mỏ:

  • A. Dầu mỏ là 1 hợp chất chỉ chứa cacbon và hidro
  • B. Dầu mỏ không có nhiệt độ sôi xác định
  • C. Dầu mỏ là chất lỏng, sánh, màu nâu đen, nhẹ hơn nước, không tan trong nước
  • D. Dầu mỏ là hỗn hợp hidrocacbon no, xicloankan và aren
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 16084

  Chọn phát biểu đúng?

  • A. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên hay khí mỏ dầu là ankan
  • B. Túi dầu mỏ có cấu tạo 3 phần: dưới cùng là lớp nước mặn, ở giữa là dầu mỏ, trên cùng là khí  mỏ dầu
  • C. Các sản phẩm của dầu mỏ thu được từ phương pháp chưng cất phân đoạn. Phần còn lại sau quá trình chưng cất này là mazut sẽ được tiêu hủy để bảo vệ môi trường sống.
  • D. Than đá hay còn gọi là than bùn
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 16090

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A. Nhà máy "lọc dầu" là nhà máy chỉ lọc bỏ tạp chất có trong dầu mỏ.
  • B. Nhà máy "lọc dầu" là nhà máy chỉ sản xuất xăng dầu.
  • C. Nhà máy "lọc dầu" là nhà máy chế biến dầu mỏ thành các sản phẩm khác nhau.
  • D. Sản phẩm của nhà máy "lọc dầu" đều là các chất lỏng
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 16091

  Là một nguồn tài nguyên có hạn, không thể sản xuất được, còn được gọi là "vàng đen"

  • A. Bạch kim
  • B. Than đá
  • C. Dầu mỏ
  • D. Kim cương
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 16093

  Sản phẩm thu được khi chưng cất phân đoạn dầu mỏ (dầu thô) ở áp suất thường gồm: ....., dầu diezen, dầu nhờn.

  • A. Dầu hỏa
  • B. Xăng
  • C. nhựa đường
  • D. Dầu mazut
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 117173

  Phương pháp chủ yếu để chế biến dầu mỏ là:

  • A. Nhiệt phân   
  • B. Thủy phân
  • C. Chưng cất phân đoạn   
  • D. Cracking và rifoming.
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 117176

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Thành phần hóa học dầu mỏ gồm nhiều hidrocacbon.
  • B. Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ chủ yếu là khí metan.
  • C. thành phần khí thiên nhiên và dầu mỏ gần giống nhau.
  • D. Khí dầu mỏ chứa nhiều metan hơn khí thiên nhiên.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 125420

  Chưng cất nhựa than đá thu được

  • A. metan và các chất vô cơ
  • B. hidrocacbon thơm, dị vòng thơm và dẫn xuất của chúng.
  • C. các hidrocacbon và một số chất vô cơ
  • D. các hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon, mộ số chất vô cơ.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 125421

  Dầu mỏ là:

  • A. hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các chất vô cơ.
  • B. hỗn hợp các dẫn xuất hidrocacbon.
  • C. hỗn hợp gồm các hidrocacbon
  • D. gồm nhiều hidrocacbon và hidrocacbon thơm.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 125423

  Cracking là quá trình:

  • A. bẻ gãy phân tử hiđrocacbon nhờ tác dụng của nhiệt hoặc của xúc tác và nhiệt.
  • B. đồng phân hóa các phân tử.
  • C. hidro hóa và đóng vòng phân tử dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác.
  • D. biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác.
ZUNIA9

Đề thi nổi bật tuần

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF