YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dầu mỏ là:

  • A. hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các chất vô cơ.
  • B. hỗn hợp các dẫn xuất hidrocacbon.
  • C. hỗn hợp gồm các hidrocacbon
  • D. gồm nhiều hidrocacbon và hidrocacbon thơm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các chất vô cơ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 125421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON