YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng?

  • A. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên hay khí mỏ dầu là ankan
  • B. Túi dầu mỏ có cấu tạo 3 phần: dưới cùng là lớp nước mặn, ở giữa là dầu mỏ, trên cùng là khí  mỏ dầu
  • C. Các sản phẩm của dầu mỏ thu được từ phương pháp chưng cất phân đoạn. Phần còn lại sau quá trình chưng cất này là mazut sẽ được tiêu hủy để bảo vệ môi trường sống.
  • D. Than đá hay còn gọi là than bùn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Túi dầu mỏ có cấu tạo 3 phần: dưới cùng là lớp nước mặn, ở giữa là dầu mỏ, trên cùng là khí  mỏ dầu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16084

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON