YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chưng cất nhựa than đá thu được

  • A. metan và các chất vô cơ
  • B. hidrocacbon thơm, dị vòng thơm và dẫn xuất của chúng.
  • C. các hidrocacbon và một số chất vô cơ
  • D. các hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon, mộ số chất vô cơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chưng cất nhựa than đá thu được hidrocacbon thơm, dị vòng thơm và dẫn xuất của chúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 125420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF