YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cracking là quá trình:

  • A. bẻ gãy phân tử hiđrocacbon nhờ tác dụng của nhiệt hoặc của xúc tác và nhiệt.
  • B. đồng phân hóa các phân tử.
  • C. hidro hóa và đóng vòng phân tử dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác.
  • D. biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cracking là quá trình bẻ gãy phân tử hiđrocacbon nhờ tác dụng của nhiệt hoặc của xúc tác và nhiệt.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 125423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF