YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Thành phần hóa học dầu mỏ gồm nhiều hidrocacbon.
  • B. Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ chủ yếu là khí metan.
  • C. thành phần khí thiên nhiên và dầu mỏ gần giống nhau.
  • D. Khí dầu mỏ chứa nhiều metan hơn khí thiên nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117176

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON