Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 17 Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

90 phút 5 câu 8 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):