YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

20 phút 10 câu 121 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 7883

  Quy luật giá trị được thể hiện: 

  • A. Sản xuất
  • B. Lưu thông
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 7884

  Công dân vận dụng qui luật giá trị như thế nào? 

  • A. Điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước và trên thế giới.
  • B. Nâng cao cạnh tranh hàng hóa bằng thường xuyên đổi mới KHKT nâng cao trình độ tay nghề lao động và cải tiến quân lương.
  • C. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất trong sản xuất và lưu thông văn hóa. Đứng vững và phát triển trên thị trường thu nhiều lợi nhuận.
  • D. A, B, C đúng
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 7885

  Nhà nước vận dụng qui luật giá trị như thế nào? 

  • A. Vận dụng quy lậu giá trị vào việc đổi mới kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  • B. Thực hiện chế độ một giá.
  • C. Một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 7886

  Tác động của quy luật giá trị

  • A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
  • B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
  • C. Phân hóa giàu nghèo của những người sản xuất hàng hóa.
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 7887

  Nội dung sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở 

  • A. Thời gian lao động xã hội 
  • B. Số lượng sản phẩm
  • C. Chất lượng sản phẩm
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 131221

  Trong sản xuất và lưu thông nếu vi phạm quy luật giá trị sẽ dẫn đến hiện tượng gì?

  • A. Thua lỗ.
  • B. Có lãi.
  • C. Hòa vốn.
  • D. Cả A,B,C.
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 131222

  Giá cả hàng hóa vận động xoay quanh yếu tố nào?

  • A. Thời gian.
  • B. Thời gian lao động.
  • C. Thời gian lao động cá biệt.
  • D. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 131223

  Tác động của quy luật giá trị là?

  • A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
  • B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
  • C. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
  • D. Cả A,B,C.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 131224

  Hiện nay dịch lợn đang bùng phát, người dân đổ xô đi ăn các loại thức ăn như cá, tôm, cua, trứng, tẩy chay thịt lợn. Việc làm đó chịu tác động nào của quy luật giá trị?

  • A. Điều tiết sản xuất.
  • B. Điều tiết lưu thông.
  • C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
  • D. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 131225

  Năng suất lao động tăng lên tác động đến yếu tố nào?

  • A. Số lượng hàng hóa sản xuất ra.
  • B. Giá trị hàng hóa.
  • C. Lợi nhuận.
  • D. Cả A,B,C.
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON