Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 23 Môi trường vùng núi

90 phút 5 câu 9 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):