• Câu hỏi:

    Các dân tộc ở vùng núi Nam Mĩ thường sống ở độ cao bao nhiêu?

    • A. Trên 1000m
    • B. Trên 2000m
    • C. Trên 3000m
    • D. Trên 4000m

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC