AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nơi cư trú của dân tộc ít người trên thế giới thường ở: 

  • A. Vùng đồng bằng
  • B. Vùng trung du
  • C. Vùng Núi
  • D. Vùng duyên hải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>