Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 8 Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hóa học thông thường

15 phút 5 câu 5 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):