• Câu hỏi:

  Phân bón hòa tan là:

  • A. Phân lân
  • B. Phân đạm
  • C. Phân Kali
  • D. Cả B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC