AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cục than củi trên đèn cồn đến khi nóng đỏ. Lấy một ít phân bón khô rắc lên cục than củi đã nóng đỏ. Nếu không có mùi khai đó là:

  • A. Phân đạm
  • B. Phân Kali
  • C. Phân lân
  • D. Vôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>