Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 9 Bản vẽ cơ khí

90 phút 5 câu 16 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 12985

  Cách tháo các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?

  • A. Giá đỡ -vít -  tấm đỡ
  • B. Vít - giá đỡ - tấm đỡ
  • C. Giá đỡ - tấm đỡ- vít
  • D. Vít - tấm đỡ- giá đỡ
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 12986

  Nội dung của bản vẽ chi tiết gồm: 

  • A. Hình dạng, kích thước, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết, khung tên
  • B. Hình dạng, kích thước, bảng kê, khung tên
  • C. Hình dạng, kích thước, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết, bảng kê
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 12987

  Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.

  • A. Vẽ mờ. - Tô đậm. - Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
  • B. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.  - Tô đậm. - Vẽ mờ. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
  • C. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ. - Vẽ mờ. - Tô đậm. 
  • D. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. - Vẽ mờ. - Tô đậm. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 12988

  Trong bộ giá đỡ gồm bao nhiêu giá đỡ và tấm đỡ?

  • A. 1 giá đỡ và 1 tấm đỡ
  • B. 1 giá đỡ và 2 tấm đỡ
  • C. 2 giá đỡ và 1 tấm đỡ
  • D. 2 giá đỡ và 2 tấm đỡ
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 12989

   Công dụng của bản vẽ lắp :

  • A. chế tạo các chi tiết
  • B. kiểm tra các chi tiết
  • C. mô tả hình dạng các chi tiết
  • D. lắp ráp các chi tiết.